Security Officer

Als security officer of security manager heb je de zware verantwoordelijkheid voor de ICT-beveiliging van een organisatie of een onderdeel ervan.

Het is een belangrijke maar ook een bijzonder veelzijdige functie. Bovendien is jouw werk nooit af. Op het gebied van IT-beveiliging is een continu wedloop bezig tussen enerzijds de beveiligingsexperts en anderzijds de cybercriminelen. Ook ontdekken hackers en professionele beveiligingsexperts steeds weer nieuwe zwakheden in bestaande software. Jouw werk staat dan ook nooit stil. Het heeft zowel beleidsmatige als operationele kanten.

Het veelzijdige werk van de security officer

Als chief security officer ben je verantwoordelijk voor de IT-beveiliging. Je analyseert de organisatie, processen en IT en brengt de bestaande cyber risico’s in kaart. Met die informatie stel je een securityplan op. Zo’n plan omvat zowel de bedrijfsorganisatie en processen als de IT-systemen, netwerken en applicaties. Alleen door personeel en processen onderdeel te maken van het plan kan het succesvol zijn. Dit securityplan stem je af met de stakeholders. Na hun goedkeuring voer je het gefaseerd in op basis van de prioriteiten. Parallel hieraan geef je leiding aan de operationele beveiligingswerkzaamheden. Zoals het monitoren van het netwerk, analyseren van logbestanden en beheer van toegangsrechten.

De security officer en zijn contactpersonen

Als information security officer beweeg je gemakkelijk door de organisatie. Je bent een soort security evangelist. Security staat vaak niet hoog op de agenda bij organisaties, of hooguit tijdelijk na een incident. Jij verdedigt je prioriteiten en verdedigt de investeringen die nodig zijn. Ook overleg je met IT en procesmanagers. Veel van je succes hangt af van basis security principes die je wilt invoeren. Als iedereen die accepteert, zijn de concrete beveiligingsdoelstellingen voor jou eenvoudiger te realiseren. Als security officer zit je dus tussen techniek en mensen in. Enorm veelzijdig werk en vanuit Myler zien we de opdrachten op dit gebied ook duidelijk toenemen. Kijk dan ook zeker even naar het opdrachtenoverzicht op onze website.


 • Information Security Officer
 • Security
 • Information Technology Consultant

Meld je aan

Meer weten?

Over Myler

Een greep uit onze opdrachtgevers

 • Logo Achmea
 • Logo ASML
 • Logo Fujitsu
 • Logo Universiteit Utrecht
 • Logo Politie
 • Logo CAK
 • Logo Wehkamp
 • Logo Nutreco