Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

 • mr. Randy Houwertjes
 • 1479

De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020, de beoogde datum waarop het alternatief van de Wet DBA in werking treedt. Wij vertellen je in dit artikel meer over de vervanging van de Wet DBA.


Categorie: Nieuws

Aanleiding opschorting Wet DBA

Deze nieuwe opschorting van de Wet DBA wil zeggen dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen zullen krijgen. Dit geldt alleen wanneer achteraf een dienstbetrekking geconstateerd waarbij je niet als kwaadwillende hebt gehandeld. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en staatssecretaris Snel van Financiën vandaag per brief aan de Tweede Kamer laten weten. Uiteindelijk is de handhaving van de Wet DBA is al verschillende keren uitgesteld. Dit heeft vooral te maken met de onzekerheid die onder zzp’ers en opdrachtgevers bestaat over de relatie die zij met elkaar aangaan. In oktober 2017 informeerde we je over het Regeerakkoord 2017-2021 van Rutte III. In het Regeerakkoord zijn maatregelen aangekondigd die de onzekerheid weg moeten nemen.

'Roadmap' vervanging DBA

Het kabinet heeft een 'roadmap' gemaakt voor de vervanging van de Wet DBA. Hierbij streeft het kabinet om de nieuwe specifieke maatregelen bedoeld voor de onderkant en de bovenkant van de arbeidsmarkt per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Dit geldt natuurlijk ook voor de opdrachtgeversverklaring, zoals beschreven in het Regeerakkoord. Wellicht een ambitieuze doelstelling, aangezien hiervoor aanpassingen gedaan moeten worden in het arbeidsrecht, het fiscale recht en het sociaalzekerheidsrecht. De 'roadmap' is als volgt verwoord:

 • Vóór het zomerreces ontvangt de kamer een ‘hoofdlijnenbrief’ waarin uiteengezet wordt hoe het kabinet de verschillende maatregelen gaat uitwerken;
 • Daarnaast zal in 2018 zal een wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State voorgelegd worden;
 • Vervolgens volgt de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel in de eerste helft van 2019;
 • Uiteindelijk geldt na inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving geldt nog maximaal één jaar een terughoudend handhavingsbeleid. Hierin heeft de Belastingdienst een coachende rol.

Gezagsverhouding binnen de Wet DBA

Bij zzp’ers en opdrachtgevers bestaat onduidelijkheid over het bestaan van een ‘gezagsverhouding’. Zo heeft de minister van SZW heeft toegezegd om vóór 1 januari 2019 meer duidelijkheid te geven over dit begrip. De minister gaat daarom in gesprek met veldpartijen waarbij ook de maatregelen, zoals de aangekondigde webmodule besproken worden. Op deze manier probeert het kabinet tot regelgeving te komen in lijn met de praktijk.

Handhaving alleen voor kwaadwillenden

Op dit moment wordt de Wet DBA alleen gehandhaafd bij de ernstigste gevallen van kwaadwillenden. Dit zijn organisaties die opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Hierbij is mogelijk sprake van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.

Uiteindelijk zullen vanaf 1 juli 2018 meer partijen als kwaadwillende aangemerkt worden. Dat wil zeggen dat handhaving met ingang van deze datum een kwaadwillende gekenmerkt wordt als een partij die opzettelijk een situatie van duidelijke schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan. Indien dit het geval is, moet de Belastingdienst in dat geval de volgende drie criteria bewijzen:

 1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking;
 2. Duidelijke schijnzelfstandigheid is aanwezig binnen de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer;
 3. Daarnaast is opzettelijke schijnzelfstandigheid aantoonbaar.

Alle drie de criteria dienen door de Belastingdienst te worden bewezen. Dit is een extra zware bewijslast.

Downloads Wet DBA

De kamerbrief roadmap vervanging DBA kun je hier downloaden.


mr. Randy Houwertjes

Legal Counsel & Manager Contractmanagement, Myler


Bij Myler ben ik verantwoordelijk voor de afdeling Contractmanagement


Tags
 • DBA
 • Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie
 • zelfstandig professional
 • zzp