Samenwerken met andere ZZP'ers? Regel het goed!

  • Redactie
  • 647

Veelal werk je als ZZP'er alleen. Soms is het handig om samen te werken. Bijvoorbeeld om kennis te delen of omdat een klus te groot is. Vergeet in alle haast bij de deadline voor een opdracht niet om afspraken te maken. En deze vast te leggen. Samenwerken kan je succes vergroten, maar brengt ook risico’s met zich mee.


Categorie: Nieuws

Checklist voor het maken van afspraken
Er zijn verschillende motieven om te gaan samenwerken. Als het motief duidelijk is, wordt ook duidelijk welke afspraken belangrijk zijn. Gaat het om tijdelijke ondersteuning omdat je nu in tijdnood zit of omdat bepaalde kennis ontbreekt? Ben je op zoek naar kantoorruimte? Of willen jullie samen nieuwe opdrachten binnenhalen?

FNV Zelfstandigen maakte een checklist Samenwerking In deze checklist staan de belangrijkste zaken om afspraken over te maken:

Doel, duur en vorm
Leg het doel van de samenwerking vast en bepaal de duur van de samenwerking. Ga je eenmalig samenwerken of gaat om een samenwerking voor een langere periode? In het laatste geval is het verstandig om naar de rechtsvorm van de samenwerking te kijken. Als je gaat samenwerken ben je namelijk niet meer alleen aansprakelijk naar je klant toe. Je bent ook aansprakelijk naar elkaar. Als je partner iets verprutst, dan draai jij daar ook voor op.

Product en bedrijfsplan
Beschrijf wat de samenwerking moet voortbrengen en wie wat daarvoor doet.

Wie brengt wat in?
Maak afspraken over de inbreng van klanten en opdrachten en leg vast wie wat investeert of meebrengt: apparatuur, kantoorruimte, etc. Check of je collega ZZP'er geen schulden meebrengt.

Besluitvorming en bevoegdheden
Maak afspraken over wie, waarvoor en tot welk bedrag spullen mag kopen. Welke opdrachten aangenomen kunnen worden. En wie er bijvoorbeeld personeel mag aannemen.

Werkprocessen en verdeling van de taken
Verdeel de leuke en minder leuke werkzaamheden. Maak afspraken over leveringsvoorwaarden, tarieven en onderling overleg.

Financiële zaken en wijze van vergoedingen
Leg vast hoe je de financiële administratie regelt. Wat declareerbare uren zijn. Wat jullie doen als een van beiden ziek is of vrij wil zijn.

( Intellectueel) eigendom en geheimhouding
Welke zaken vallen er onder een eventuele geheimhoudingsplicht?

Conflicten
Spreek af of hoe je eventuele conflicten het liefst opgelost ziet: voor de rechter of met een mediator?

Beëindiging en/of uitbreiding
Let er ook op dat je vastlegt hoe je de samenwerking kunt beëindigen of veranderen.


Redactie

Redactie, Myler