Developer .NET

Opdrachtnummer: MY210520550-2   |   Sluitingstijd: 10-08-2021 09:00

calendar_icon

10-11-2021 t/m 10-11-2022

pin_icon

Utrecht

clock_icon

35 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een A- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 12 weken.


Opdrachtbeschrijving
Om de aanpassingen van de nieuwe arbeidsvoorwaarden te verwerken in de Werk- & Rusttijdensystemen dienen er diverse wijzigingen uitgevoerd te worden. Deze moeten in de o.a. in ATW service. Daarnaast is er een App ontwikkeld die Defensiegebruikers de mogelijkheid geeft inzicht te krijgen in hun werkrooster.
Als dotNET ontwikkelaar lever je een bijdrage aan instandhouding, beheer en vernieuwing van diverse roostermanagement services.

De werkzaamheden bestaan uit het implemeteren van de BusinessRules die voortkomen uit het arbeidsvoorwaarden akkoord m.b.t. ATW, vergoeding, etc.

De taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:

• Vertalen Business rules naar technische specificaties;
• Analysen van problemen, onderzoeken van oplossingsrichting en implementeren hiervan (dotNET, ASP/HTML, JavaScript);
• Het vervaardigen en onderhouden van de technische systeemdocumentatie;
• Uitvoeren (bouwsteen)testen van de aangepaste programmatuur;

Achtergrond opdracht
Er is ingestemd met het tijdig en juist implementeren van de BV en IT consequenties van nieuwe of gewijzigde arbeidsvoorwaarden in het P&O domein over het jaar 2021. De opdracht is het realiseren van de inbedding van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfsvoering van Defensie en aanpassingen in de Defensie P&O informatiesystemen, waarbij met deze opdracht verantwoording aan de HDP afgelegd kan worden hetgeen arbeidsvoorwaardelijk is gerealiseerd. Het project resultaat is niet in concrete producten is te definiëren, gezien de onvoorspelbaarheid van de uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Er is een volledige afhankelijkheid van hetgeen er arbeidsverantwoordelijk wordt afgesproken. Daarnaast zijn er bij de centrales en bij de HDP onderwerpen die vertrouwelijk zijn en de BV en IV kunnen “overvallen” wanneer er een bindende AV afspraak wordt gemaakt. Er worden met dit project alleen P&O systemen geraakt.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
Kandidaat heeft ruime kennis en tenminste 3 jaar werkervaring met systeemontwikkeling met het Microsoft ASP/.net ontwikkelplatform (Framework versie 3.5) t.b.v.webapplicaties(C#).    

Kandidaat heeft tenminste 2 jaar werkervaring met Angular.    
Kandidaat heeft tenminste 2 jaar werkervaring met Visual Studio.    
Kandidaat heeft tenminste 2 jaar werkervaring met Restfull services.    
Aantoonbare meerjarige ervaring met Microsoft/.NET    

Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-diploma     
Kandidaat heeft een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, taal, zowel in woord als in geschrift. Nederlands: B1.

Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en werkervaring van relationele database Oracle 12/18.    

Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring binnen het OOV domein.    

Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als developer van Roostersystemen.    

Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Team Foundation Server/ Azure, builds en releases (‘continuous delivery' )    

Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het ontwerpen van(technische) systemen    

Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van IV of ICT.    
Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met Angular 10.    
Kandidaat bij voorkeur kennis van en ervaring met Restfull services.