(Technisch) Ontwerper

Opdrachtnummer: MY210416463   |   Sluitingstijd: 31-08-2021

calendar_icon

01-07-2021 t/m 31-08-2021

pin_icon

Apeldoorn

clock_icon

36 uur per week

Opdrachtbeschrijving

We verwachten dat je als senior ontwerper,

- Thuis bent in het werken in een scrum ontwikkelteam;\

- Aan de hand van door de business en architectuur beschreven features use cases opstelt (specifications, realizations) en zo nodig ook koppel- vlakspecificaties;

- Ondersteuning levert bij de uitwerking van bovengenoemde features;

- Kennis en bij voorkeur ervaring bezit om T-shape te kunnen werken (denk dan naast kennis en kunde van ontwerpen aan kennis en kunde van Java en testen);

- Met de nodige stevigheid en duidelijkheid ontwerpen uitdraagt richting de collega’s en intermediair kunt zijn tussen de architecten en de ontwikkelaars;

- Incidenten en problemen analyseert en oplossingsrichtingen aangeeft;

- Ontwerpdocumentatie up to date houdt en versiebeheer doet op zowel de documentatie als op de releases;

- Initiatieven neemt;

- Goed kennis kunt overdragen;

- Meedenkt over ontwikkelingen op het gebied van Continuous Delivery en Performance en bijdraagt aan de uitwerking en implementatie daarvan.

- Collega-ontwerpers kunt coachen en vraagbaak bent voor ontwikkelaars en testers met betrekking tot de functionaliteit.

Je gaat werken in het (scrum)team van de releasetrain IV Interactie dat zich richt op het realiseren van de portaalfunctionaliteit van het (nieuwe) ondernemersportaal. Samen met collega’s werkt je aan het hele ontwikkeltraject (refinement van de opdracht, begroten en plannen van taken en testen tot en met het demonstreren van de functionaliteit aan de gebruikers). Je doet je ontwerpwerk in een WEB-omgeving. Je bent een vraagbaak voor je collega’s en deelt waar nodig je kennis. We werken binnen de scrumteams met Use Case Model, Use Case Specifications, Use Case Realizations en User Stories. Daarbij kun jij zonder problemen aanhaken. Tenslotte, je functioneert binnen een scrumteam en dat betekent Agile-werken.

Achtergrond opdracht
IV-interactie is georganiseerd als een releasetrain met 13 scrumteams (12 ontwikkelteams en 1 systemteam). Om al die teams gecoördineerd te laten werken gebruiken we SAFe. Binnen deze kaders verzorgen de teams de systeemontwikkeling. Per drie maanden is er een PI-event, waarin de planning voor de komende periode van drie maanden wordt opgesteld door en voor alle teams. Die planning wordt opgedeeld in sprints van twee weken. De producten die binnen IV Interactie worden ontwikkeld en onderhouden hebben betrekking op de interactie tussen de samenleving en de Belastingdienst: namelijk de portalen, formulieren en authenticatie & autorisatie voorzieningen voor burgers en bedrijven. Daarnaast verzorgt IV Interactie de IT-ondersteuning van de Belastingtelefoon.

Organisatorische context en cultuur
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.
Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
Brede ervaring met ontwerpen van systemen in een WEB-omgeving

Professionele Kennisgebieden
Methoden en technieken voor Agile ontwerp

Kwaliteitenprofielen
2.1.2 Systeemontwikkeling
2.1.1 Applicatieontwikkeling

Werk- en denkniveau

HBO Werk- en denkniveau (5 jaar werkervaring)

Ervaring met het ontwerpen van systemen in een WEB-omgeving (3 jaar werkervaring)


Wensen

Competenties

• Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen (zowel schriftelijk als mondeling);

• Je bent resultaatgericht;

• Je bent proactief;

• Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen;

• Je hebt overtuigingskracht.


Aanvullende kennis

• Kennis van GIT/Jira/Confluence;

• Kennis van en ervaring met SAFe;

Overige functiewensen

Ervaring met de organisatie en de IT van de Belastingdienst

Ervaring met programmeren (bij voorkeur Java)