Projectmedewerker In Control

Opdrachtnummer: MY21102253   |   Sluitingstijd: 29-10-2021 13:00

calendar_icon

12-11-2021 t/m 12-11-2022

pin_icon

Zuid-Holland

clock_icon

36 uur per week

De functie
Klanten kiezen niet voor het CAK, maar krijgen te maken met onze dienstverlening. Daarbij handelen we vanuit wet- en regelgeving gefaciliteerd door (zo veel mogelijk) gedigitaliseerde standaard processen. Maar als een situatie daarom vraagt – bij betalingsproblemen bijvoorbeeld of omdat de klant niet de dupe mag zijn van een fout – bieden we maatwerk.

Het CAK heeft de komende jaren een gezamenlijke veranderopgave gericht op 3 focuspunten:
‘Vereenvoudiging ICT’ (waarbij we verouderde systemen willen vervangen en handwerk willen reduceren),
‘In Control’ (waarbij we expliciet willen blijven aantonen dat we verantwoord met publiek geld omgaan)
‘Cultuur’ (waarbij integraal management, verbinden, vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal staan).
Deze rol speelt zich af binnen het veranderprogramma In Control. Dat zich richt op het realiseren van de volgende opgave:

Het CAK van de toekomst kenmerkt zich als een lerende organisatie waarin collega’s systematisch en
vanuit duidelijke verantwoordelijkheden, samenwerken aan het verbeteren van de processen en de
dienstverlening. Plan Do Check Act passen we vanzelfsprekend toe, met een focus op het voorkomen van problemen (first time right principe). Dit zal leiden tot minder verrassingen en een meer voorspelbare uitvoering.

Het CAK van de toekomst is in control, waarbij we “in control” definiëren aan de hand van drie kenmerken:
1. Aantoonbaar uitvoeren - het CAK voert zijn taken rechtmatig en doelmatig uit en kan dat aantonen.
2. Voorspelbaar presteren - het CAK stelt doelen en treft adequate maatregelen zodat deze doelen ook behaald worden.
3. Systematisch verbeteren - het CAK verbetert de eigen processen en dienstverlening systematisch, op basis van inzicht in de werkelijk situatie.

Het programma roadmap in control is verantwoordelijk voor het creëren van het instrumentarium en het eerste toepassen daarvan, waarna overgedragen wordt aan de lijn voor implementatie (uitgangspunt is daarbij: zoveel mogelijk voortbouwen op hetgeen reeds aanwezig is).

De lijn is verantwoordelijk voor het oplossen van bekende issues en het identificeren en oplossen van (nu nog) onbekende issues in de lijn. Hierbij ondersteunt het programma. Voor beide zaken is extra capaciteit benodigd.
Welke concrete taken komen hier uit voor?
Het vertalen van wet- en regelgeving naar verantwoordingen;
Je houdt je bezig met rechtmatigheidsvraagstukken in een uitvoeringsorganisatie;
Jij identificeert knelpunten in de interne beheersing en lost deze op;
Je bent in staat kennis en ervaring inzake interne beheersing op een begrijpelijke en constructieve wijze over te dragen;
Hierbij ben je in staat op gestructureerde wijze het probleem te analyseren, te beschrijven, te documenteren aan de hand van de interne eisen en te borgen dat dit onderdeel wordt van de standaard werkwijze;
Je bent in staat data-analyses op te zetten en uit te voeren;
Je bent in staat risico’s te identificeren en formuleren.

Het profiel
Afgeronde relevante wo opleiding;
Bij voorkeur in bezit van de titel registeraccountant (RA) en enkele jaren werkervaring in de accountacy;
Aantoonbare ervaring op het vlak van risico’s en beheersmaatregelen en verbeterprojecten zoals hierboven uiteengezet;
Hands on mentaliteit, executiekracht, oplossend- en doorzettingsvermogen
Adviesvaardigheid;
Politiek bestuurlijke sensitiviteit.
Je brengt een dosis enthousiasme en ervaring mee en kan die ook overbrengen;
Je bent pro-actief en een zelf-starter;
Je bent analytisch en redactioneel sterk.