Applicatieontwikkelaar

Opdrachtnummer: MY210908944-5   |   Sluitingstijd: 17-12-2021 12:00

calendar_icon

27-12-2021 t/m 30-06-2022

pin_icon

Apeldoorn

clock_icon

36 uur per week

Opdrachtbeschrijving

Je komt te werken in een scrumteam in de releasetrain IV Interactie dat zich focust op de ontwikkeling en in standhouding van voorzieningen voor toegangs en ondertekenmanagement (incl. authenticatie en autorisatie). Er zijn raakvlakken met portalen- en formulierenteams binnen IV Interactie. Samen met collega’s werk je aan het hele ontwikkeltraject t.w. refinement van de opdracht, begroten en plannen van taken, ontwikkelen en testen tot en met het demonstreren van de functionaliteit aan de gebruikers. We zoeken een full-stack java developer met ervaring in de ontwikkeling van back-end systemen. Je bent een vraagbaak voor collega’s en deelt waar nodig je kennis. Je bent thuis in verschillende frameworks of je kunt je die snel eigen maken. Kennis van Web security en openSAML is belangrijk. Verder ben je bekend met Websphere, Websphere openLiberty, Jenkins, SonarQube, Junit, Maven, IntelliJ, CDI, Angular, REST-services, JSP, EJB 's, GIT/Jira/Confluence, Dinq, Linux, XML/XSD. We werken binnen de scrumteams met Use Case Model, Use Case Specifications, Use Case Realizations en User Stories. Je kunt goed functioneren binnen een scrumteam.

Van jou als senior ontwikkelaar verwachten we ook:
- coachen van collega’s;
- initiatieven nemen;
- goed kennis kunnen overdragen;
- informatiebron voor testers, ontwerpers en collega-ontwikkelaars zijn;
- meedenken over ontwikkelingen op het gebied van Continuous Delivery en Performance en bijdragen aan de uitwerking en implementatie daarvan.
Bij dit alles heb je natuurlijk oog voor security- en kwaliteitsaspecten.

Achtergrond opdracht
We zoeken een Java-ontwikkelaar omdat een van de Java-ontwikkelaars bij IV Interactie is vertrokken. IV-interactie is een afdeling georganiseerd als een releasetrain met 15 scrumteams (14 ontwikkelteams en 1 systemteam). Om al die teams gecoördineerd te laten werken gebruiken we SAFe. Binnen deze kaders verzorgen de teams de systeemontwikkeling. Per drie maanden is er een PI-event, waarin de planning voor de komende periode van drie maanden wordt opgesteld door en voor alle teams. Die planning wordt opgedeeld in sprints van twee weken. De producten die binnen IV Interactie worden ontwikkeld en onderhouden hebben betrekking op de interactie tussen de samenleving en de Belastingdienst: namelijk de portalen, formulieren en authenticatie & autorisatie voorzieningen voor burgers en bedrijven. Daarnaast verzorgen we de IT-ondersteuning van de Belastingtelefoon.

Organisatorische context en cultuur
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit
moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.
Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens
volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar
ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Eisen

Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
OCA en OCP of vergelijkbare certificaten

Professionele Kennisgebieden
Programmeren
Softwareontwerp

Kwaliteitenprofielen
2.1.1 Applicatieontwikkeling
2.1.2 Systeemontwikkeling

Werk- en denkniveau
HBO werk- en denkniveau
Ervaring met Java EE (5 jaar werkervaring)
Websphere, Jenkins, SonarQube, Junit, Maven, IntelliJ, CDI, Angular, EJB ’s

Wensen

Competenties
Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen (zowel schriftelijk als mondeling);
Je bent resultaatgericht;
Je bent proactief;
Je bent productief met scherp oog voor kwaliteit;
Je hebt overtuigingskracht;

Aanvullende kennis
Kennis van GIT/Jira/Confluence, dinq, Linux, MQ, XML/XSD;
Kennis van en liefst ook ervaring met SAFe;
Bekend met Use Case Model, Use Case Specifications, Use Case Realizations en User Stories;
Kennis van software beveiligingseisen en enige ervaring met het oplossen van security problemen.

Overige functiewensen
We werken in een scaled agile omgeving met SAFe en we willen in onze voortbrenging doorgroeien richting Continuous Delivery en versnellen en verbeteren. We stellen het op prijs als je daarin wilt meedenken.