Blaze Ontwikkelaar

Opdrachtnummer: MY210323331-2   |   Sluitingstijd: 31-12-2021

calendar_icon

01-05-2021 t/m 31-12-2021

pin_icon

Apeldoorn

clock_icon

36 uur per week


Opdrachtbeschrijving

Voor het team Terra, onderdeel van IV Douane, zijn we op zoek naar een Blaze-ontwikkelaar. In jouw rol van Blaze-ontwikkelaar Douane werk je binnen het scrum-team Terra, dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van voorzieningen met betrekking tot risicodetectie en -selectie. Je richt je op het (technisch) ontwerpen, programmeren en (unit-)testen van Blaze/RMA- en Java-programmatuur.

Daarnaast ben je voor collega-ontwikkelaars een sparringpartner. Je deelt je expertise met je collega’s en de rest van onze organisatie. Dit doe je onder meer via deelname aan (of geven van) presentaties en workshops, en door deel te nemen aan expertisegroepen die vooral bedoeld zijn voor kennisdeling.

Als Blaze-ontwikkelaar Douane ondersteun je je teamleden wanneer het gaat om het ontwerpen, beheren en testen (T-shaped model) van applicaties. Als actief deelnemer aan het scrumteam draag je bij aan het verfijnen van backlog-items, het plannen van iteraties en het meten en verbeteren van de uitgevoerde werkzaamheden. Je werkt samen met andere scrumteams en zorgt er zo voor dat de keten altijd optimaal functioneert. Ook ondersteun en vervang je daar waar nodig collega’s binnen het scrumteam.

Het werk zelf wordt door het team in overleg met de productowner en businessowner bepaald, vastgesteld per PI en in 5 sprints van 2 weken elk uitgevoerd.

Achtergrond opdracht

Binnen IV-Douane zijn we op zoek naar een ervaren Blaze ontwikkelaar voor de keten Toezicht Goederen & Risicomanagement (TG&R). De keten TG&R is 1 van de 3 procesketens binnen IV Douane en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van IV-voorzieningen voor de procesgebieden 'Binnenbrengen, Uitgaan & Provianderen', 'Fysiek Toezicht' en 'Risico & Intelligence'.

De ontwikkeling van nieuwe applicaties en het verbeteren of uitbreiden van bestaande applicaties vindt kort-cyclisch plaats met behulp van Agile-ontwikkelmethoden.

Binnen de keten zijn meerdere multidisciplinaire teams werkzaam. Teams bestaan uit een mix (multidisciplinair) van ontwikkelaars, aangevuld met een scrummaster en productowner. Het scrumteam Terra is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van IV-voorzieningen mbt detectie en selectie van risico’s.

Algemene taken van een teamlid in een multidisciplinair-team zijn: 

- Bijdragen aan het verfijnen van backlog-items. 

- Bijdragen aan het plannen van iteraties. 

- Bijdragen aan het meten en verbeteren van de uitgevoerde werkzaamheden. 

- Bijdragen aan de benodigde scrum-events. 

- Samenwerken met andere multidisciplinaire-teams om te zorgen dat de keten altijd blijft werken. 

- Ondersteunen en vervangen waar nodig van collega’s binnen het multidisciplinaire-team.

Organisatorische context en cultuur

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.

Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

Blaze / RMA Applicaties

Professionele Kennisgebieden

Service Design

Werk- en denkniveau

Ervaring met ontwikkelen van Blaze/RMA Applicaties / 3 jaar ervaring

Unit testing en het beoordelen van en borgen van codekwaliteitv / 3 jaar ervaring 

Wensen
Competenties

Competenties en persoonlijke vaardigheden die team Terra belangrijk vindt:
- Analytisch 

- Gericht op samenwerking ('teamplayer') en kennisdeling, kennisborging en kennisoverdracht. 

- Flexibele instelling, drive en doorzettingsvermogen.

- Agile mindset - Resultaatgerichtheid.

Aanvullende kennis

Je hebt bij voorkeur kennis van/ervaring met:

- DB2 op MainframeI - IBM WebSphere Application Server (WAS) 9 - Git - Jira - Bitbucket - Confluence - Java en J2EE - MQ - Testframeworks zoals JUnit, Robot Framework, FitNesse en ALM/UFT.

Overige functiewensen

Herken je jezelf ook hierin?

- Je hebt een duidelijke visie op ontwikkelen en weet deze ook uit te dragen. 

- Je kunt je in de praktijk staande houden in een omgeving die onderhevig is aan verschillende afhankelijkheden en prioriteiten. 

- Je bent gericht op samenwerken en hebt plezier aan het overdragen van kennis en ervaring om zo de kwaliteit van de systemen te kunnen (blijven) garanderen. Je zoekt daarnaast de collega’s op uit andere multidisciplinaire teams om kennis en ervaring over je vakgebied te delen.