Business Analist SAP Consultant Senior

Opdrachtnummer: MY210112127   |   Sluitingstijd: 21-03-2022

calendar_icon

21-03-2021 t/m 21-03-2022

pin_icon

Utrecht

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving

De Business Analyst / SAP consultant Senior MLO&Procesmanagement heeft als taak: Het optreden als projectleider migratie van het legacysysteem WMS/WMTF (Munitie) naar SAP R3. De Business Analyst dient hierbij het projectteam aan te sturen en vertegenwoordigt het CLAS in stuurgroepen en klankbordgroepen en werkt conform het proces Resultaat Gericht Werken. Uiteindelijk dient het CLAS eind 2021 geheel gemigreerd te zijn en in staat te zijn zelfstandig de KL V processen uit te voeren in zowel de vredesbedrijfsvoering als tijden inzet. De kandidaat draagt hierbij tevens zorg voor het in teamverband optimaliseren van de efficiëntie en effectiviteit van het gebruik van de SAP kernel en haar processen door het begeleiden/coachen van de teamleden, betrokken eenheden en (eind)gebruikers. De kandidaat dient hierbij tevens invulling te geven aan verandermanagement.

Achtergrond opdracht

De Defensieorganisatie zit nog in het proces van de migratie van de legacysystemen naar SAP. In 2019 is door de DMO het programma migratie KL V naar SAP gestart waarbij de Defensieonderdelen eigen projectcapaciteit dienen te leveren. Deze projectcapaciteit draagt zorg voor het migreren van de eigen onderdelen die een taak/rol hebben in de munitieketen. Voor het CLAS betreft dit het ISK, ASK, EODD, 11 Bevocie, B&TCo en alle aanvragers. De migratie is reeds gestart en heeft als streefdatum afronding medio 2021.
Na afronding dient het DO ook zorg te dragen voor nazorg tot eind 2021. In 2021 wordt tevens een start gemaakt met de migratie van de huidige SAP versie ECC R3 naar S/4HANA. De ervaring die de kandidaat opdoet bij de migratie KL V is mogelijk benodigd ten behoeve van de migratie S/4HANA.

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen

Kandidaat heeft aantoonbare relevante werkervaring met het leiden van migraties van legacy-systemen naar SAP.  / 5 jaar ervaring 
Kandidaat heeft aantoonbare relevante kennis van warehouse management WMS en integratie met MM en PM. / 5 jaar ervaring
Kandidaat heeft aantoonbare relevante werkervaring met informatievoorziening en het geven van voorlichting en instructie.  / 5 jaar ervaring
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met migraties van logistiek complexe processen in een gevaarlijke stoffen context.  / 3 jaar ervaring 
Kandidaat beschikt over een HBO opleiding of een WO opleiding op minimaal Bachelor niveau.    

Wensen

De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare recente werkervaring in de afgelopen 2 jaar met SAP Industry Solutions DFPS en EH&S.    
De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare recente werkervaring in de afgelopen 2 jaar m.b.t. SAP M&F    
De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare recente werkervaring in de afgelopen 2 jaar m.b.t. Front end Tooling    
De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare recente ervaring in de afgelopen 2 jaar met SAP ECC.    
De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare recente werkervaring in de afgelopen 2 jaar bij de Overheid en bij voorkeur Defensie.    
De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van de organisatie van het CLAS en de processen en procedures.