Business Architect

Opdrachtnummer: MY210913932   |   Sluitingstijd: 04-10-2021 15:00

calendar_icon

03-01-2022 t/m 03-01-2024

pin_icon

Den Haag

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een A- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 12 weken.

Opdrachtbeschrijving
De business architect is vooral actief gedurende de idee en analyse fase van een (nieuwe) (deel)oplossing. Hierbij is zij/hij verantwoordelijk voor het (deel)opleveren van analyses, adviezen, impact analyses, projectkaarten en -voorstellen, business cases e.d. met focus op strategie, beleid, organisatie en de belangrijkste werkprocessen binnen de organisatie.

De functionaris is belast met het met betrekking tot de informatievoorziening ontwikkelen en realiseren van de toekomstbestendige totaalarchitectuur, het initiëren, verrichten, evalueren en coördineren van onderzoeken, het formuleren van (lange termijn) beleidsadviezen, het opstellen van algemene (lange termijn) beleidskaders, het evalueren en uitdragen of verdedigen van het voorgenomen (strategisch) beleid.
Met jouw kennis van architectuur zorg je ervoor dat de IT veilig blijft, flexibel is en ruimte biedt aan innovaties zoals big data-ontwikkelingen en artificial intelligence.

Naast het ontwikkelen van de architectuur is het natuurlijk belangrijk dat de architectuur ook praktisch wordt toegepast, zodat projecten op een effectieve en efficiënte wijze gerealiseerd worden. Door adviezen en actieve samenwerking geef je mede richting aan de verschillende projecten zodat de applicaties en services op een effectieve wijze worden gerealiseerd.

De werkzaamheden zijn onder meer (niet uitputtend):
1. Achterhalen, verduidelijken en uitwerken van klantvraag (wensen en eisen) i.s.m. business analysten
2. Beschrijven van oplossingen in ontwerpen en architectuur
3. Modelleren van processen en (data)modellen
4. Identificeren van kansen en mogelijkheden
5. Eigenstandig aandragen van verbetervoorstellen in meest brede zin des woords
6. Actualiseren van architectuur visie en strategie

Achtergrond opdracht
Als Business architect ben jij de aanjager voor vernieuwing van de IT. Jij introduceert nieuwe ideeën, werkwijzen en operationele capaciteiten die van vitaal belang zijn voor de organisatie. Dit met het oog voor de uitdagingen van vandaag en de ambities van de toekomst. Als Business architect begeleid jij de continue doorontwikkeling in een datagedreven en hoog gerubriceerde omgeving, waar je zowel in de breedte als in de diepte kijkt. Jij weet jezelf te ontwikkelen als de expert op een of meerdere kennisdomeinen. Te denken valt aan: data & analytics, secure cloud voorzieningen, ML/AI toepassingen, technische features ter ondersteuning van het analyseproces (zoals alerting, monitoring, searching),
wereldwijde communicatievoorzieningen, beveiligings- en compliance maatregelen of digitale weerbaarheid. Tegelijkertijd besef jij dat alle domeinen relaties met elkaar hebben dus ben je ook in staat om integraal te kijken en verbanden te leggen. Uiteraard houd je voor een integrale afstemming nauw contact met de Enterprise architect.

Organisatorische context en cultuur
MIVD: MIVD is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat MIVD voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen MIVD werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbaar ervaring met business transitie- of verandermanagement n.a.v. ICT implementatie van software    
Kandidaat heeft als IT-er minimaal drie jaar actuele ervaring (laatste 6 jaar) met het werken in multidisciplinaire teams in een omgeving met veel stakeholders.    
Kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met Agile werken    
Kandidaat heeft ervaring in het realiseren van datagedreven toepassingen     
Ervaring in de opsporing of binnen het inlichtingen- en veiligheidsdomein van de Rijksoverheid of Jusitie/Politie    
Kandidaat heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (minimaal niveau B2)     
Kandidaat heeft kennis van en gewerkt met Architectuur ontwerptools als DIVA, DYA en TOGAF.     
Kandidaat beschikt over een Agile certificaat (zoals Safe).     

Wensen
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als business analyst van IT - of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de Rijksoverheid.    
Ervaring binnen IV sector    
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team    
Kandidaat heeft ervaring met realiseren van (private) cloud oplossingen    
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring met het leiden van het ontwerp, de inrichting en implementatie van nieuwe producten en/of diensten in afstemming met minimaal 2 IT ketenpartners/leveranciers.    
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring binnen een grote IT-regie organisatie (>= 1.500 medewerkers) met IV/ICT-producten die standaard of op maat worden geleverd door minimaal 2 partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer)    
Kandidaat heeft ervaring met toepassen van wet- en regelgeving binnen IT oplossingen.    
Kandidaat is in staat Data & Analytics vraagstukken zowel tactisch als strategisch te verhelderen.    
Kandidaat heeft kennis van en ervaring met GEO toepassingen    
Kandidaat heeft kennis van en ervaring met specifieke normenkaders van defensie