Communicatie medewerker

Opdrachtnummer: MY210610648   |   Sluitingstijd: 17-06-2021 09:00

calendar_icon

01-07-2021 t/m 31-12-2021

pin_icon

Den Haag

clock_icon

24 uur per week

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)

DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Taakomschrijving

ICTU is op 11 april 2001 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ICTU is een instelling van en voor overheden.

Het werkveld van ICTU is de digitale overheid. Deze zorgt voor het verbeteren van zowel de werkprocessen bij overheden als de dienstverlening aan de maatschappij en de Interactie met burgers. ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT-component hebben. Dit gebeurt vaak in projecten, maar ook in adviesopdrachten. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU wil zich onderscheiden door het realiseren van concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan dienstverlening aan burgers en bedrijven.

In opdracht van het ministerie van OCW is ICTU een programma?opgestart, dat gericht is op de ontwikkeling, het in beheer nemen en de implementatie van het Landelijk Scholingsportaal. Het Landelijk Scholingsportaal is één van de instrumenten die wordt ontwikkeld in het kader van het Leven-Lang-Leren-Beleid.?
Het Landelijk Scholingsportaal gaat een betrouwbaar en zo volledig mogelijk overzicht bieden van de publieke en private scholingsmogelijkheden voor werkenden en werkzoekenden. Tevens worden de bijbehorende financieringsmogelijkheden getoond en een verwijzing naar loopbaanbegeleiders wanneer extra hulp nodig is. De eerste versie van het Landelijk Scholingsportaal zal begin 2022 live gaan.
Het programma rapporteert aan een stuurgroep waarin de belangrijkste stakeholders zitten: OCW, SZW, de private en publieke onderwijskoepels en de sociale partners.
Doel van de communicatie is om:
A.    gedurende het project de stakeholders te informeren en aangehaakt te houden;
B.    voorafgaand aan de live gang de ketenpartners voor te bereiden op de mogelijkheden van het Landelijk Scholingsportaal zodat dit in hun bestaande processen opgenomen kan worden;
C.    ten tijde van de live gang van het Landelijk Scholingsportaal de gebruikersdoelgroepen te informeren over en te enthousiasmeren voor het portaal;
D.    na de live gang het gebruik van het portaal te stimuleren.

De werkzaamheden bestaan uit:
•    het opstellen?en uitvoeren van een marketing- en communicatieplan;
•    het opvolgen en uitzetten van acties in de werkgroep Communicatie met daarin de belanghebbenden van het Landelijk Scholingsportaal zodat zij via hun eigen communicatiekanalen hun achterban kunnen informeren.

De medewerker communicatie rapporteert aan de projectleider Implementatie en Communicatie.

Gewenst profiel
Mondelinge communicatieve vaardigheden en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij/zij heeft oog voor de gemeenschappelijke en verschillende (bestuurlijke, inhoudelijke en financiële) belangen van het Ministerie en haar samenwerkingspartners en weet daarnaar te handelen en te communiceren.

De communicatiemedewerker zal:
•    de coördinatie van de ontwikkeling van ondersteunende middelen verzorgen zoals animatiefilmpje, infographics en ondersteunende middelen voor presentaties en dialogen;
•    sparringpartner zijn voor de projectleider en eventuele ambassadeurs rondom inzet van middelen en lancering van tools;
•    organisatie en communicatie van events en optredens verzorgen;
•    social media monitoren op onderwerp LLO en passende online content maken;
•    een communicatiekalender bijhouden voor het programma.

Behoefte aan ondersteuning bij communicatie langs verschillende kanalen
Het project zoekt capaciteit om de communicatiestructuur en om verschillende communicatieproducten te ontwikkelen en te verspreiden. Concreet gaat het om de volgende producten:
•    Ontwikkelen van het informatieve website gedeelte van het Landelijk Scholingsportaal.
•    Verzamelen, schrijven en redigeren van nieuwsberichten, blogs en artikelen over met input van programmateam en partners.
•    Maandelijks nieuwsbrieven maken en versturen aan een landelijke lezersgroep.
•    Helpen bij de organisatie van evenementen en netwerkbijeenkomsten, met alles wat daar voor nodig is. De evenementen vinden zolang de COVID 19 maatregelen gelden vooralsnog online plaats. Het inhoudelijk helpen voorbereiden en faciliteren van de evenementen is onderdeel van deze opdracht.
•    Communicatie gerelateerde producten die voortkomen uit de afstemming met anderen; pro-actief en op verzoek.

Eigenschappen
•    De communicatieadviseur is pro-actief met uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel.
•    Hij/zij is in staat zich het gebruik van digitale hulpmiddelen voor contentmanagement, social media en andere communicatie-instrumenten snel eigen te maken.
•    Hij/zij is in staat om in een complexe omgeving de hoofdlijn te bewaken.
•    Hij/zij heeft oog voor de gemeenschappelijke en verschillende (bestuurlijke, inhoudelijke en financiële) belangen van het Ministerie en haar samenwerkingspartners en weet daar naar te handelen en te communiceren.
•    De communicatieadviseur is omgevingssensitief, gewend initiatief te nemen, resultaatgericht en in staat om op drukke momenten snel met teamgenoten in het programmateam te schakelen.

ALLE EISEN EN WENSEN DIENEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Eisen

•    Ten minste HBO werk/denk niveau
•    Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift
•    3-5 jaar aantoonbare ervaring als communicatie adviseur
•    Beschikbaar per 1 juli 2021

Wensen

•   Aantoonbare ervaring binnen de overheid
•   Aantoonbare ervaring met digitale communicatie hulpmiddelen
•   Aantoonbare ervaring met de lancering van een nieuw product of dienst
•   Aantoonbare ervaring in het samenwerken in projecten onder tijdsdruk