Database Administrator (DBA)

Opdrachtnummer: MY210610636   |   Sluitingstijd: 17-06-2021 12:00

calendar_icon

15-07-2021 t/m 31-12-2021

pin_icon

Apeldoorn

clock_icon

36 uur per week

Opdrachtbeschrijving
In de context Mededelen vindt momenteel een vernieuwingsslag plaats. Het project Multikanaal Mededelen 2.0 (MKM2.0) heeft als doel om het hart van de huidige procesverwerking- en documentopmaakmodules te vervangen. Het huidige landschap dient vooralsnog de productie te ondersteunen, vanaf augustus dit jaar zal een lang lopend migratietraject de transitie van het oude naar het nieuwe landschap mogelijk maken.

In dit kader zijn we op zoek naar een ervaren Database Administrator (DBA). Deze zal in het nieuwe landschap moeten zorgen voor een optimale inzet en inrichting van de ingezette databases. Dit om de performance doelstelling de komende jaren waar te kunnen maken. Er wordt gebruik gemaakt van een standaardapplicatie die draait op Windows server in combinatie met SQL server voor de benodigde databases. In de standaardapplicatie wordt gebruik gemaakt van Javascripting om waar nodig een klant specifieke inrichting te kunnen maken. Daarnaast wordt via een Java applicatie beheerfunctionaliteit ontwikkeld die waar nodig leest dan wel schrijft op dezelfde SQL databases.

Er wordt gewerkt volgens de Agile /SCRUM methodiek. We zijn op zoek naar teamplayer met meer dan voldoende kennis en ervaring van het inrichten, opzetten en onderhouden van databases in een Agile/SCRUM omgeving. Hij /zij is goed in staat om snel kennis op te bouwen, maar vooral ook te delen. Van de DBA-er wordt verwacht dat hij de zittende technisch beheerder en developers meeneemt en opleidt in de wijze van database inrichting, -gebruik en -optimalisatie.

Naast het nieuwe landschap hebben we een bestaand landschap waarin naast SQL-server eveneens veel DB2 wordt ingezet. Ook hier is behoefte aan databaseoptimalisatie. Een DBA-er met een brede basis en die zowel kennis heeft van SQL-server als DB2 Kan ons hierin optimaal ondersteunen.

Achtergrond opdracht
Binnen IV Interactie M&M omvat het applicatiedomein Ontvangen en Mededelen (O&M) alle applicaties die binnenkomende en uitgaande informatiestromen (papier én digitaal) van de Belastingdienst verwerken en/of routeren. Populair gezegd is O&M de digitale postkamer van de bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld Loonheffing, Inkomensheffing Auto, Inning, Gegevens, Douane en Toeslagen.

Binnen Ontvangen & Mededelen vinden diverse veranderingen plaats gericht op het versnellen van de voortbrenging, vereenvoudigen van de beheerlast maar vooral ook op het leveren van robuuste goed performende oplossingen. Het goed opzetten en onderhouden van de diverse database inrichtingen vormt hier een belangrijk element in.

Organisatorische context en cultuur
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.
Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
MCSA SQL Database Administration, Database Development
Microsoft Certified Technology Specialist /Microsoft Certified Professional

Professionele Kennisgebieden
Database Administration

Kwaliteitenprofielen
1.1.4 Technische Architectuur

Werk- en denkniveau
Senior DBA met ervaring in MS SQL 2014, 2016 en 2019 - 5 jaar
Kennis en ervaring als met opzetten, inrichten en beheren Databases - 5 jaar
Kennis en ervaring met ondersteuning /participeren in Development teams (Devops) - 2 jaar
Kennis en ervaring met Agile/SCRUM - 2 jaar

Wensen
Competenties
Analyseren, Samenwerken /communiceren, Creativiteit, Coachen/ kennisdelen, Teamplayer

Aanvullende kennis
Naast een grondige kennis en ervaring van DBA werkzaamheden in een Windows Server /SQL-server omgeving is kennis en ervaring als DBA-er met DB2 technieken een pré.

Overige functiewensen
- Kennis en ervaring van inrichten en installeren van Windows Server en SQL server omgevingen
- Kennis en ervaring met (auto)deployment processen, bij voorkeur met Azure devops