datamodelleur met expertise powerdesign

Opdrachtnummer: MY210531568-2   |   Sluitingstijd: 19-07-2021 12:00

calendar_icon

19-07-2021 t/m 31-12-2021

pin_icon

Apeldoorn

clock_icon

36 uur per week

Opdrachtbeschrijving

Als gegevensmodelleur werk je aan het maken van logische en/of technische datamodellen. Je gaat in gesprek met de experts vanuit de verschillende domeinen bij de totstandkoming van logische modellen. Je kunt goed uitleggen hoe een model in elkaar zit. En je werkt aan het transformeren van logische naar technische datamodellen. Je hebt aantoonbare ervaring met verschillende technische datamodellen (datavault, dimensioneel, anchor modelling) en met Teradata.
Je werkt nauw samen met de Enterprise Data Architect en met de overige data-architecten en -modelleurs.

Achtergrond opdracht
De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data administreren en organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Binnen IV word je ingezet bij het onderdeel Generieke Basis Voorziening (GBS), Center of Excellence Setgebaseerde Dienst (SED). IV GBS COE SED is nog volop in ontwikkeling waar het gaat om realisatie van de visie op gegevens. Wij helpen de Belastingdienst (meta)data- en modelgedreven te werken. De nieuwe werkwijze voor gegevens ontwikkelen we centraal. Het team bestaat uit interne en externe experts. De opdracht van het team is om een aantal specifieke capabilities te realiseren voor het Belastingdienst Data Platform en om de nieuwe werkwijze te borgen in de organisatie. Bijvoorbeeld door het uitwerken van methoden, technieken, hulpmiddelen en voorschriften. Op die manier kunnen we gegevens in datasets koppelen aan het juridische kader dat aan deze gegevens ten grondslag ligt. Wijzigt het juridisch kader? Dan spelen we daarop in.
Wij willen kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toenemende internationalisering, het steeds flexibeler worden van het ondernemerschap en de opkomst van de digitale economie. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand.

Organisatorische context en cultuur
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.
Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Eisen

Professionele kennisgebieden

Informatiemanagement


Werk- en denkniveau

Ruime ervaring met logisch data modelleren, modeltransfomatie van logische naar implementatiemodellen (5 jaar werkervaring)

Ruime ervaring in metadatamodelleren, modelleren van masterdata en integratie modelleren, met metadata- en modelgedreven ontwikkkeling van dataverwerking (collectie, validatie, integratie, transformatie en disseminatie). (5 jaar werkervaring)
Aantoonbare ervaring in datamodelleren (onderscheid kunnen maken tussen logisch en technische datamodellen, architectuur en tijdspatronenen zoals bitemporaliteit (5 jaar werkervaring)
Ruime kennis en ervaring met Powerdesigner inclusief installatie en packaging (5 jaar werkervaring)


Wensen

Competenties

Communicatieve vaardigheden

Informatieanalyse (vertalen van informatie naar het juiste model, t.w. proces-, gegevens-, beslismodel) 

Inzicht in de begrippen van datamanagement (metadata, referentie- en masterdata, datakwaliteit) 

verbindende factor tussen business, solution architecten, datamodelleurs en ontwikkelteams


Aanvullende kennis

Je beheerst verschillende technische datamodelleerstijlen, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren. 

Kennis van modelleren in powerdesigner

Configureren/Customizen/Automatiseren van Powerdesigner (extensies/GTL/Vbscript/Object Automation)

Kennis van SQL

Kennis van versiebeheer, repositories


Overige functiewensen

Ervaring met model- en metadatagedreven voortbrenging van datalogistiek 

Ervaring met het maken van implementatie modellen
Ervaring met fact based modelling
Ervaring met regelspraak