Datawarehouse ontwerper

Opdrachtnummer: MY20032644   |   Sluitingstijd: 30-06-2020

calendar_icon

17-04-2020 t/m 30-06-2020

pin_icon

Utrecht

clock_icon

36 uur per week

Opdrachtbeschrijving
Als datawarehouse ontwerper ontwerp je de databasestructuur voor onze nieuwe 'klantreismonitor'. Deze klantreismonitor moet de komende 12 maanden vorm krijgen. Deze klantreismonitor kan door jouw database ontwerp door data analisten worden gebruikt om snel nieuwe inzichten te genereren in klantreizen, processen en effectmetingen. Door jouw ontwerp is het ook mogelijk om Self Service informatie producten te ontwikklen voor de afnemers van de inzichten uit de klantreismonitor. Op basis van de gegevens uit de verschillende systemen die de burger in zijn klantreis bij Toeslagen (onbewust) tegenkomt breng jij de data op een logische manier bij elkaar. Samen met een multidisciplinair team met o.a. business vertegenwoordiging, data analisten en de projectleider bepaal jij de manier om data te structureren en welke gegevens daarbij prioriteit hebben. Door deelprojecten te definiëren zorg je dat er al op korte termijn businesswaarde kan worden gegenereerd terwijl je het einddoel van een breed bruikbare database voor ogen houdt.In dit project zal je samenwerken met onze bestaande datawarehouse ontwerper. Jij brengt jouw kennis op het gebied van datawarehousing op haar over en samen met haar zorg je voor de brede datawarehouse ontwikkeling van het datafundament Toeslagen.

Achtergrond opdracht
Belastingdienst Toeslagen heeft behoefte aan meer inzicht in de verschillende klantreizen. Dit om knelpunten te detecteren en te kunnen meten wat interventies gericht op het wegnemen van deze knelpunten opleveren. Deze inzichten zullen worden gebruikt om te kiezen welke processen en/of doelgroepen op een andere manier behandeld dienen te worden. Ook zullen deze inzichten helpen om te meten in hoeverre de gekozen behandeling de beoogde doelen en/of effecten oplevert.

Dit project heeft een aantal deliverables:
- Customer journeyso In eerste instantie aan de hand van onderzoeksvragen
o Parallel over de volle breedte van het Toeslagenproces
- Procesflows binnen de keten
o In eerste instantie aan de hand van onderzoeksvragen
o Parallel over de volle breedte van het Toeslagenproces
- Overzicht van en inzicht in de problemen –zoals terugvorderingen of administratieve lasten- in customer journeys en/of procesflows, en de knoppen waaraan te draaien;
- Het goed kunnen meten van de effecten van interventies op (bestaande) procesflows of customer journeys

Uiteindelijk zullen deze eerste deliverables er toe leiden dat er de klantreismonitor kan worden ingezet om:
- Te voorspellen welke instroom aan klant geïnitieerde processen kan worden verwacht
- Voor te schrijven welke interventies moeten worden gepleegd om klant geïnitieerde processen te voorkomen
- Beleidsdepartementen inzicht te geven in (onbedoelde) effecten van wet –en regelgeving
- Een verdere doelgroepsegmentatie vast te stellen om interventies op maat te bepalen
- De effecten van bestaande interventies te meten en trends onderkennen om waar nodig interventies bij te sturen
- Nieuwe stuurmechanismen te bepalen (bijvoorbeeld niet fifo/termijngedreven maar situationeel)
- (nieuwe) stuurinformatie te leveren aan teamleiders en MT
- KPI’s of waarden uit de waardeboom constant te monitoren

Organisatorische context en cultuur
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.

Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Eisen
Professionele Kennisgebieden
- Database Administration / minimaal 5 jaar ervaring

Kwaliteitenprofielen
- Business Intelligence / Data Analyse / minimaal 3 jaar ervaring

Werk- en denkniveau
- WO+ / 3 jaar ervaring

Wensen
Competenties
- Organisatiesensitief
- Teamspeler
- Communicatief vaardig
- Flexibel

Aanvullende kennis
- Ervaring met Klantreizen (customer journeys)
- Ervaring met analytics producten
- Kennis van de processen van de Belastingdienst is een pre