Front End developer

Opdrachtnummer: MY210512547-3   |   Sluitingstijd: 21-09-2021 12:00

calendar_icon

01-10-2021 t/m 31-12-2021

pin_icon

Apeldoorn

clock_icon

36 uur per week

Opdrachtbeschrijving

Het Center of Excellence (CoE) Webdevelopment is een onderdeel van IV-accent dat verantwoordelijk is voor het realiseren van allerlei applicaties, zowel maatwerk-applicaties als applicaties met een heel generiek karakter. Voor deze applicaties wordt in het algemeen

Java/Springboot gebruikt voor de back-end, en Typescript/Angular voor de front-end. Voor het geautomatiseerd testen van de applicaties wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het Robot Framework.

CoE Maatwerk werkt volgens Scrum en DevOps. In sprints van 2 weken wordt een aantal wensen van de product-owners gerealiseerd. In samenspraak met de business worden de applicaties niet alleen ontwikkeld, maar ook na iedere sprint in de productie-omgeving geïnstalleerd.

Het CoE Webdevelopment is op zoek naar iemand die kennis en kunde inbrengt op het gebied van met name front-end ontwikkeling met Angular en Typescript, die op de hoogte is van de laatste stand van zaken rond Angular en die richting kan geven aan de technische aspecten van front-end ontwikkeling. De senior die wij zoeken kan dat ook bij een team dat inmiddels meerdere applicaties gerealiseerd heeft in deze omgeving.

Binnen het CoE Webdevelopment lever je een bijdrage aan een moderne geautomatiseerde ondersteuning voor de Belastingdienst, door het realiseren en integreren van maatwerk applicaties. In samenwerking met de business en andere teams zorg je voor de realisatie en de exploitatie van nieuwe oplossingen voor de Belastingdienst.

Verder ben je kritisch en loop je niet klakkeloos achter de menigte aan, maar zonder de goede sfeer binnen het team uit het oog te verliezen.

Achtergrond opdracht

Binnen de organisatie informatievoorziening (IV) van de Belastingdienst zorgt het onderdeel GBS voor generieke business services. GBS bestaat uit twee afdelingen: IV-regulier en IV-accent. IV-accent staat voor vernieuwing en verbetering van IT-processen door innovatieve oplossingen. Het centre of excellence webdevelopment van IV-accent ontwikkelt maatwerkapplicaties voor kantoormedewerkers in de gehele organisatie. De variëteit aan technologieën is daarbij groot, omdat we alleen oplossingen ontwikkelen die niet geschikt zijn voor standaardproducten. Denk daarbij aan applicaties om zeer specifieke werkstromen in kleinere processen te automatiseren.

Organisatorische context en cultuur

De IV-organisatievandeBelastingdienstisverantwoordelijkvoorenverzorgtdeICT-voorzieningen.Hetmerendeelvandeapplicatieswordtopditmoment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.Naastdezorgvoorcontinuïteitopdemassaleheffing-eninningsprocessendieplaatsvindenbinneneendegelijke,stabieleomgeving,wordtertevensvolopgewerktaanmoderniseringvanhetIV-landschap.Ditgebeurtdeelsinterndoorgebruiktemakenvandeexpertisedieinternaanwezigis,maarook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
IV-accentIV-accent, het nieuwe en innovatieve organisatieonderdeel van de Belastingdienst heeft de ambitie om op een snelle en wendbare manier nieuwe ondersteuning voor de primaire processen van de Belastingdienst te realiseren. Daarom hebben we ontzettend veel te bieden; een nieuwe omgeving en alle mogelijkheden om ruimte en verantwoordelijkheid te nemen voor innovatie, ontwikkeling, acceptatie, test, productie en beheer en exploitatie van informatievoorzieningen!

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

Typescript, Javascript, Angular, HTML5 en SCSS. Kennis van Java, Springboot, SQL, DB2, Teradata, Openshift of IBM Websphere is een pré

Professionele Kennisgebieden

Service Design

Werk- en denkniveau

Java en Angular (Typescript). / 3 jaar ervaring

Angular / 3 jaar ervaring

Ervaring met Agile werken / 3 jaar ervaring 

Wensen
Competenties

• Flexibel, communicatief vaardig, samenwerkend, pro-actief, hands on, resultaatgericht.

Ervaring met Agile (Scrum) werken in een DevOps team, Jira, GIT. Kennis van de Belastingdienst IV organisatie is een pré.