Functioneel Analist / Ontwerper

Opdrachtnummer: MY210609943   |   Sluitingstijd: 21-06-2021 09:00

calendar_icon

01-07-2021 t/m 31-12-2021

pin_icon

Den Haag

clock_icon

36 uur per week

Organisatie

ICTU werkt aan een betere digitale overheid. In opdracht van overheden werkt ICTU aan vraagstukken met een ICT-component. Deze vraagstukken kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, betrokkenheid van veel belanghebbenden en de verplichte naleving van wet- en regelgeving.
ICTU ondersteunt hierin overheden zodat die hun doelstellingen optimaal kunnen realiseren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de samenwerking tussen overheden en partners te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. Zo draagt ICTU bij aan een betere dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven.
Ook realiseert ICTU oplossingen waarvoor bij ICTU software wordt ontwikkeld. Binnen ICTU levert de afdeling Software Expertise daartoe professionals aan projecten. En de afdeling Software Diensten levert ECO2, een geavanceerd ontwikkelplatform met tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem. ICTU werkt aan een betere digitale overheid. In opdracht van overheden werkt ICTU aan vraagstukken met een ICT-component. Deze vraagstukken kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, betrokkenheid van veel belanghebbenden en de verplichte naleving van wet- en regelgeving.
ICTU ondersteunt hierin overheden zodat die hun doelstellingen optimaal kunnen realiseren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de samenwerking tussen overheden en partners te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. Zo draagt ICTU bij aan een betere dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven.
Ook realiseert ICTU oplossingen waarvoor bij ICTU software wordt ontwikkeld. Binnen ICTU levert de afdeling Software Expertise daartoe professionals aan projecten. En de afdeling Software Diensten levert ECO2, een geavanceerd ontwikkelplatform met tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem. 

Project

In opdracht van het ministerie van OCW voert ICTU het programma “Landelijk Scholingsportaal” uit. Onderdeel van dit programma is de realisatie van een webportaal. Dat portaal is bedoeld om vanuit een of meerdere bronnen een betrouwbaar overzicht te gaan bieden van het beschikbare scholingsaanbod en scholingsmiddelen voor de individuele burger. Daarnaast zijn andere functies voorzien om het gebruik te ondersteunen.
Voor de oplevering van dit portaal zal ICTU in de loop van 2021de benodigde software gaan realiseren. Een verkennende voorfase hiervoor is inmiddels afgerond en de realisatie is startte in april. Een eerste basisversie van het webportaal is gepland om gereed te zijn op 1 januari 2022. Dit met de intentie om de basisversie dan voor het ministerie live te brengen en vervolgens verder te gaan ontwikkelen.

Profiel

Voor dit project zoekt ICTU een teamgenoot die zal bijdragen aan de realisatie van een voor Nederland belangrijk product met nationaal bereik en gemaakt met de modernste softwaretechnologieën. Hij/zij zal onderdeel uitmaken van een Agile/Scrum-DevOps-team bestaand uit vijf vaste collega's, ondersteund door ontwerpers en architecten. Dit team staat in direct contact met vertegenwoordigers van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers.
De gewenste kandidaat is een hands-on functioneel analist/ ontwerper met een gedegen technische achtergrond die gewend is in een multidisciplinair team te opereren en in staat is vanuit zijn technische en inhoudelijke kennis een bijdrage c.q. ondersteuning te verlenen aan de verschillende teamactiviteiten zoals ontwerp, technisch onderzoek c.q. analyse, onderhoud en ontwikkeling van de systemen.
De functioneel analist/ ontwerper zal de verbindende schakel zijn tussen de product owner en het Agile/Scrum-DevOps-team. Hij/zij ondersteunt de product owner en begeleidt hem daar waar nodig. Denk aan backlogmanagement en het prioriteren van user stories. Dit naast reguliere werkzaamheden zoals het opstellen van een (globaal) functioneel ontwerp en het uitwerken van procesmodellen
De kandidaat heeft een visie op het gebied van functionele ontwerpen, is proactief en is communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk. De kandidaat is bedreven in het schrijven van documentatie en het schetsen van ontwerpen. De kandidaat is adaptief en een teamplayer. Verder staat de kandidaat open voor de nieuwste technologieën en is bereid zijn of haar kennis indien nodig uit te breiden.
Binnen het overwegend zelfsturende DevOps-team wordt van de kandidaat een grote mate van zelfstandigheid verwacht met betrekking tot het plannen, uitvoeren en bewaken, demonstreren en presenteren van eigen taken, als onderdeel van de tweewekelijkse planning in het team.
Van de kandidaat wordt daarnaast ook een bijdrage verwacht bij het ontwerp en de inrichting van het functioneel beheer, voor zover dat in het verlengde ligt van het functioneel ontwerp.
Voor zaken waarin het team niet zelfsturend is rapporteert de kandidaat aan de software delivery manager.

Eisen

De kandidaat beschikt over:
1.    Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
2.    Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

De kandidaat heeft daarnaast minimaal 5 jaar relevante werkervaring met:
3.    Softwareontwikkeltrajecten, bij voorkeur in een gelijksoortige rol;
4.    Agile werken;
5.    Requirementmanagement;
6.    Het opstellen user stories en use cases;
7.    Het definiëren van de functionele werking van koppelvlakken en interfacebeschrijvingen;
8.    Het realiseren van ontwerpdocumentatie, aantoonbaar middels uitgevoerd werk.

Wensen

Werkervaring binnen het overheidsdomein

Afgeronde productowner-cursus

Ervaring in de samenwerking met een product owner

Ervaring met het opstellen van functionele ontwerpen

Ervaring met JIRA

Ervaring met RUP, UML en use-cases