Functioneel developer O&IT team

Opdrachtnummer: MY22011226   |   Sluitingstijd: 18-01-2022 17:00

calendar_icon

21-03-2022 t/m 21-03-2023

pin_icon

Utrecht

clock_icon

32 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
De werkzaamheden vinden plaats binnen DMO/JIVC bij de afdeling Luchtgebonden en Joint IT, sectie projecten en ontwikkeling. Binnen deze sectie is het Opleiding & Individuele Training team (O&iT team) verantwoordelijk voor het Ontwerp, ontwikkeling en onderhoud op de gehele keten Opleiding & Individuele Training applicaties binnen Defensie (O&iT keten). Dit wordt op uitgevoerd op basis van Agile denken en Scrum werken. Het applicatie portfolio van het team bestaat uit de volgende onderdelen:
• PRD (Planning Roostermodule Defensie)
• O&T Draaiboek editor
• O&T Dashboard (inclusief Leerling Volg Systeem)
• Sessie en resultaat checker
• Q-Monitor

Achtergrond opdracht
De volgende activiteiten behoren bij de werkzaamheden van de technische developer gelden (minimaal) :
• Ontwikkelen;
• Review van door collega's opgeleverde ontwikkelingen;
• Helder communiceren met collega's over eventuele bevindingen;
• Aanleveren van informatie over het geleverde backlogitem ten behoeve van de sprint review;
• In voorkomende gevallen presenteren tijdens sprint reviews (demo’s);
• Documenteren van 'code conventions' op de team-WIKI;
• Opstellen en bijhouden van geautomatiseerde (frontend) tests

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
• De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring (in de laatste 10 jaar) als fullstack Developer .NET

• De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring (in de laatste 10 jaar) als developer in een Agile / Scrum team

• De kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met Microsoft/.NET    Wensen

• De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Devart Entity Developer    

• De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met NPM, Node en Webpack    

• De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal een afgeronde HBO opleiding op ICT-gebied