Functioneel developer O&iT team

Opdrachtnummer: MY22011428   |   Sluitingstijd: 21-01-2022 15:00

calendar_icon

28-03-2022 t/m 28-03-2023

pin_icon

Utrecht

clock_icon

32 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving

De volgende activiteiten behoren bij de werkzaamheden van de functioneel developer gelden (minimaal) :
• Bepalen testaanpak voor backlogitems in de sprint;
• Opstellen en reviewen van testplannen voor backlogitems in de sprint;
• Opzetten testdata;
• Uitvoeren testplannen;
• Helder communiceren met collega's over bevindingen;
• Aanleveren van informatie over het geteste backlogitem ten behoeve van de sprint review;
• Presenteren tijdens sprint reviews (demo’s);
• Documenteren van 'best practices' met betrekking tot testen, functionaliteit en overige werkzaamheden op de team-WIKI;
• Opstellen en bijhouden van geautomatiseerde (frontend) tests;
• Bijwerken en reviewen van de handleidingen;
• Opstellen en reviewen van publicaties (releasenotes voor gebruikers).

Achtergrond opdracht

De werkzaamheden vinden plaats binnen DMO/JIVC bij de afdeling Luchtgebonden en Joint IT, sectie projecten en ontwikkeling. Binnen deze sectie is het Opleiding & Individuele Training team (O&iT team) verantwoordelijk voor het Ontwerp, ontwikkeling en onderhoud op de gehele keten Opleiding & Individuele Training applicaties binnen Defensie, dit wordt uitgevoerd op een Agile methode. Het applicatie portfolio van het team bestaat uit de volgende onderdelen;
• PRD (Planning Roostermodule Defensie)
• O&T Draaiboek editor
• O&T Dashboard (inclusief Leerling Volg Systeem)
• Sessie en resultaat checker
• Q-Monitor

De functioneel developer gaat samen met het team werken aan een oplossing voor een zogenaamd digitaal leertakenboek. Hierbij ligt de nadruk voor de functioneel developer op het testen en in een gebruikershandleiding documenteren van de oplossing. Dit digitaal leertakenboek dient zowel de leerling als begeleider mogelijkheden te gaan bieden om binnen een mobiel ontsloten website binnen het defensienetwerk een portfolio op te bouwen teneinde aan te tonen dat de leerling ‘de materie’ in voldoende mate beheerst. Daarnaast zal de functioneel developer in de nog beschikbare tijd met het team samenwerken aan verbeteringen/doorontwikkeling van de O&iT keten

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring (in de laatste 10 jaar) als test specialist.     
De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring (in de laatste 10 jaar) als functioneel beheerder.    
De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring (in de laatste 10 jaar) als tester van mobiel ontsloten, responsive, websites.
De kandidaat heeft ervaring in het werken in een Agile / Scrumteam
ISTQB of TMap certificering
De kandidaat dient minimaal te beschikken over een afgeronde HBO opleiding

Wensen

De kandidaat heeft werkervaring (in de laatste 10 jaar) met het samenwerken in een Agile / Scrumteam waarin technische, grafische en functionele developers sprintgewijs werken aan oplossingen
De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring (in de laatste 10 jaar) met Azure DevOps als tool om testen vast te leggen, te reviewen en uit te voeren
De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring (in de laatste 10 jaar) met geautomatiseerde testen met CodeceptJS en Selenium
De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal een afgeronde HBO opleiding op ICT-gebied
De kandidaat heeft bij voorkeur een certificaat Scrum en/of Agile