Hoofd Architectuur S/4 HANA (detavast)

Opdrachtnummer: MY210107153   |   Sluitingstijd: 28-02-2022

calendar_icon

01-03-2021 t/m 28-02-2022

pin_icon

Utrecht

clock_icon

35 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Opdrachtbeschrijving

Defensie is bezig met de voorbereiding van het 4GE-programma (4de generatie ERP). Gedurende de komende 5 jaar wordt de op SAP gebaseerde basisadministratie van het functionele domein Materieel Logistiek en Financieel (M&F) zowel functioneel als technisch herzien gebaseerd op S/4 HANA. Voor dit programma zijn wij op zoek naar de Hoofd Architectuur. Het hoofd Architectuur is een senior architect die onderdeel uit maakt van het programma managementteam. Hij/zij geeft leiding aan de architecten, is verantwoordelijk voor het opleveren van de architectuurproducten en bewaakt dat er binnen de architectuur kaders wordt gehandeld.

Het programma heeft doelstellingen op alle aspecten van de architectuur. Zoals een bijdrage leveren aan de transformatie naar een data-gedreven organisatie als onderdeel van de IT-strategie tot standaardisatie op een technisch protocol.
(werken onder) Architectuur staat al enige tijd op de agenda van de managementlagen van het IT-bedrijf van Defensie. Maar denk niet dat je in een gespreid bedje terecht komt. Besef van nut en noodzaak is nog geen algemeen goed en het denken en doen vanuit structuur en samenhang zeker geen tweede natuur.

Achtergrond opdracht
De afdeling Materieel logistieke en Financiële IT (M&F IT) van het JIVC, wat onderdeel uitmaakt van DMO, is dé defensieleverancier van complete systemen en applicaties, voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De afdeling draagt op basis van kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject of t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdelingen geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

Organisatorische context en cultuur
Defensie
Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst. Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Wat vragen we?
-    Ervaring met het plannen, prioriteren, realiseren en borgen/bewaken van de coherentie en implementatie van Enterprise Architectuur, Solution Architectuur, Technische Architectuur, Security Architectuur en Data Architectuur voor een grootschalig programma in een complexe organisatie.
-    Realistische kijk op de haalbaarheid en nut en noodzaak van architectuurproducten en het beheersbaar houden van veranderingen.
-    Kennis van architectuurstandaarden zoals TOGAF en ArchiMate
-    Kennis van de vierde generatie SAP producten zoals S/4HANA en BW/4HANA
-    Ervaring met de migratie van een SAP landschap met complexe relaties met de omgeving naar een vierde generatie SAP landschap.
-    Leiding geven aan een vast kernteam met Enterprise - , Solution – en Technische Architecten.
-    Afhankelijkheden onderkennen, belangen afwegen en afstemmen over rand voorwaardelijke producten en gemeenschappelijke doelstellingen:
      -    binnen het programma
      -    de lijnorganisatie
      -    andere programma’s / projecten
-    Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.
-    Je hebt een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers.

Arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.