ICT Infrastructuur Architect

Opdrachtnummer: MY21100440   |   Sluitingstijd: 25-10-2021 12:00

calendar_icon

08-11-2021 t/m 08-03-2022

pin_icon

Utrecht

clock_icon

38 uur per week

Selectiegesprek kandidaten: 28 oktober

Wat ga je doen

Als ICT Infrastructuur Architect adviseer je over en draag je zorg voor de optimale inrichting van de ICT infrastructuur. Je analyseert en ontwerpt de architectuur van de technische infrastructuur en beschrijft de functies van de componenten en hun functionele en technische specificaties. Onder technische infrastructuur wordt verstaan het geheel van netwerkcomponenten, servers, storage, telecom en databases. Tevens maken we steeds meer gebruik van de mogelijkheden die de Cloud ons biedt.

Je bewaakt de samenhang tussen al deze deel-componenten (deel-architecturen). Uiteraard is er veel overlap met de Security Architectuur en vragen we daarom ook de nodige expertise op dat gebied. Bij het jaarlijks opstellen van de (domein)jaarplannen is jouw rol onder meer om de onderlinge samenhang vanuit een duidelijke infrastructuur-visie te borgen.

Samen met technisch specialisten bepaal je normen, standaarden en richtlijnen voor de (nieuwe) infrastructuren. Het opstellen van de technische infrastructuur kaders doe je op basis van een door jou ontwikkelde visie op onze infrastructuur, die de afzonderlijke technische deelgebieden overstijgt en integreert. Je weet hierbij de relaties te leggen tussen de verschillende lagen binnen onze infrastructuur. Vanuit genoemde visie stel je roadmaps op voor de verdere ontwikkeling van onze technische infrastructuur. Je bent verantwoordelijk voor de vastlegging van de technische infrastructuur met voldoende mate van detail betreffende onderliggende protocollen en dieper gelegen afhankelijkheden tussen de verschillende componenten. Daarnaast draag je zorg voor de correcte naleving en bewaking van de opgestelde richtlijnen bij veranderingstrajecten. Je presenteert complexe vraagstukken en creëert draagvlak voor het werken onder de door jou opgestelde architectuur. Je levert vanuit jouw rol een actieve bijdrage bij de behandeling van niet-standaard wijzigingsaanvragen.
Je bent gesprekspartner voor de Security Architect en neemt die functie waar in voorkomende gevallen.

Je bent analytisch zeer sterk en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden en hebt overtuigingskracht. Je bent creatief en hebt een groot abstractievermogen. Daarnaast ben je in staat te plannen, te organiseren, en tevens effectief samen te werken. De functie vraagt verder een grote mate van pro-activiteit en zelfstandigheid. Bij verschillen van inzicht over technologische oplossingsrichtingen ben je procesmatig faciliterend en inhoudelijk adviserend en sturend. Je stelt en bewaakt de kaders op basis van realisme én voortschrijdend inzicht in de tijd gezien. 

Binnen het Domein Infrastructuur overleg van de dienst ICTS heb je een belangrijke inbreng op het gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen en de mogelijke toepassing daarvan binnen onze infrastructuur. 

Daarnaast participeer je in de Architectuur Community en ziet er op toe dat er een goede aansluiting is tussen informatie-laag en technische infrastructuur-laag binnen onze integrale architectuur.

Kennisgebieden en Vaardigheden

-    Design ICT Infrastructuur;
-    Gangbare architectuur methodieken en technieken;
-    Brede kennis van technische architectuur en praktische toepassing hiervan;
-    Brede kennis van verschillende platformen en infrastructuuromgevingen;
-    Brede kennis van (hybride) cloud-architectuur;
-    ICT en informatiebeveiliging;
-    Organisatie van informatievoorziening;
-    Architectuurprincipes;
-    Standaarden inzake informatiebeveiliging;
-    Business processen.

Het gaat hier om een uitdagende functie met verschillende invalshoeken binnen een omgeving die veel van je vraagt. De ontwikkelingen staan niet stil binnen het hoger onderwijs en we hebben behoefte aan uitbreiding van kennis en kunde. Uiteraard krijg je zelf ook de ruimte om je eigen kennis en kunde verder te ontwikkelen.

Wat neem je verder mee

-    Je hebt een afgeronde wetenschappelijke opleiding Informatica;
-    Je hebt tenminste 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare rol;
-    Je hebt ervaring als designer ICT infrastructuur;
-    Je hebt ervaring met gangbare architectuur methodieken en technieken;
-    Je hebt ervaring met (hybride) cloud-architectuur;
-    Je hebt ervaring met het opstellen van technische documentatie;
-    Je beschikt over een grote mate van organisatie-sensitiviteit;
-    Je bent in staat te beïnvloeden en te overtuigen op basis van persoonlijkheid en senioriteit.

Waar kom je te werken

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) leveren kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Voor de centrale dienst ICT Services (ICTS) werken circa 280 medewerkers die de primaire processen van zowel de UvA als de HvA ondersteunen. Wij doen dit door innovatieve en betrouwbare IT-diensten te leveren aan ruim 90.000 studenten en 10.000 medewerkers.