Informatiemanager I&V

Opdrachtnummer: MY210721730   |   Sluitingstijd: 27-08-2021 15:00

calendar_icon

30-11-2021 t/m 30-11-2022

pin_icon

Utrecht

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een A- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 12 weken.

Opdrachtbeschrijving
1. Voorbereiding en ontwikkelingstraject, door:
- Het ontwikkelen en plannen van adviesproducten o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages;
- Het toetsen van beleid van aanpalende terreinen op consequenties voor het eigen aandachtsgebied;
- Het afstemmen van ontwikkelde adviesproducten en -processen op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houden met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid;
- Het creëren van draagvlak voor de totstandkoming van adviesproducten, processen en beleid.
2. Besluitvorming, door:
- Het inhoudelijke coördineren en procesmatige en procedurele voorbereiden van multidisciplinair besluitvormingsproces.
3. Implementatie en uitvoering, door:
- Het creëren van draagvlak voor, implementatie, toepassing en uitvoering adviesproducten en -processen;
- Het zorg dragen voor implementatie en uitvoering adviesproducten en -processen.
4. Evaluatie en monitoring, door:
- Ontwikkeling evaluatie en monitoring;
- (Evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd;
- Voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid;
- Monitoring adviesprocessen;
- Beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen.
5. Project-voorstel realiseren, door:
- voorbereiding, analyse en afstemming.
- Business IT Alignment

Achtergrond opdracht
Bijdragen aan en verbeteren van processen rondom informatiebeveiliging binnen ontplooide netwerken binnen het Inlichtingen en Veiligheid domein.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare en recente (in de afgelopen 8 jaar) ervaring met informatie management binnen een IT omgeving    
Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare en recente (in de afgelopen 8 jaar) ervaring met het schrijven van IT projectvoorstellen;    
Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2
Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding    

Wensen
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als informatiemanager van IT - of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen of binnen het domein van Inlichtingen en Veiligheid.    
Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG).
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als IT projectmanager.
Kandidaat heeft bij voorkeur gedurende de laatste 3 jaar werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement.
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanager of als projectmanager binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een gecentraliseerde IT-functie.
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanager of als projectmanager met regie op software die in standaardvorm of op maat (mede) wordt geleverd door leveranciers buiten de eigen organisatie.   
Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde opleiding projectmanagement.    
Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde opleiding informatiemanagement.