Information Manager Generieke IT en Infrastructuur

Opdrachtnummer: MY210113122   |   Sluitingstijd: 18-03-2022

calendar_icon

18-03-2021 t/m 18-03-2022

pin_icon

Utrecht

clock_icon

38 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving

Het omzetten van complexe vraagstukken en behoefte van defensieonderdelen op gebied van IT infrastructuur en netwerken in concrete voorstellen (projectkaarten en -voorstellen) voor te realiseren oplossingen. Hierbij wordt binnen de Defensie IT strategie gezocht naar een optimale balans en invulling van de Business IT Allignment. Een belangrijk onderdeel hiervan is de impactbepaling op de huidige IT- (netwerk) infrastructuur. Hierbij wordt samengewerkt met technische specialisten uit de sectie Netwerken die het Defensie NAFIN Transport Netwerk (NTN) ontwerpt, realiseert en beheert, alsmede de daaraan gekoppelde lokale, bekabelde en draadloze netwerken op meer dan 300 vaste locaties van Defensie en haar ketenpartners.
Werkt de complexe (of delen van de zeer complexe) netwerk architectuur en kaders uit, door:

- het mede vertalen van de functionele eisen naar een functioneel (deel)ontwerp;
- het participeren in impact analyses en projecten;
- het uitvoeren en opstellen van een impactanalyse op basis van de normenkaders van de Defensie Beveiligingsautoriteit en JIVC;
- het uitvoeren van risicoanalyses op componenten en/of producten.

Achtergrond opdracht

Momeneteel kampt de Sectie BPS van de afdeling Generieke IT & Infra met een aantal openstaande vacatures die moeilijk te vullen zijn.

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Onder de vlag van JIVC, als onderdeel van Defensie Materieel Organisatie (DMO), ga je binnen de afdeling Generieke IT en Infrastructuur (GII) aan de slag bij de sectie Plan & BITA (Business IT Alignment).De sectie Plan & BITA is een enthousiast team van 15 informatie management collega’s die oplossingen zoeken voor het werken op de kazerne, onderweg in Nederland en ver daarbuiten. Uiteraard werken we met vertrouwelijke, soms geheime informatie. De te beschermen belangen van Nederland en onze bondgenoten kunnen hoog zijn. Betreffende (internationale) wet- en regelgeving worden aantoonbaar nageleefd. Defensie gaat verder als niets het meer doet. 

Eisen

- Kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 6 jaar met Generiek IT en Infrastructuren op gebied van Netwerken binnen een overheidsinstantie of enterpriseomgeving van minimaal 20.000 medewerkers.    / 4 jaar ervaring 

- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als Business Information Manager.    / 5 jaar ervaring 

- De kandidaat heeft kennis en ervaring met complexe informatie- en impactanalyses op gebied van IT Netwerkinfrastructuren (met complex wordt bedoeld: tenminste 3 stakeholders)    / 4 jaar ervaring 

- Kandidaat heeft ervaring met het opstellen van functionele en technische ontwerpen op gebied van IT Netwerkinfrastructuren       / 4 jaar ervaring

- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding    

- Kandidaat heeft een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau C2    

Wensen

- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met een of meerdere van de volgende werkgebieden: Connectiviteit;
Netwerken en transmissiemiddelen.

- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het kunnen vertalen van (functionele) business requirements naar diverse voorgestelde (technische) oplossingen en deze uitwerken tot op het niveau waarop een project in staat is de beoogde oplossing te realiseren. Dit op de gebieden van netwerken, transportlagen en transmissiemiddelen.    

- Kandidaat heeft bij voorkeur recente (opgedaan in de afgelopen 4 jaar) kennis en ervaring met het Defensie IV Behoefte Change Proces.    

- Kandidaat heeft bij voorkeur recente (opgedaan in de afgelopen 4 jaar) kennis en ervaring met de Defensie IT Infrastructuur.    

- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het begeleiden rondom de migratie en implementatie vraagstukken op gebied van netwerken, transportlagen en transmissiemiddelen (m. n. plateauplanningen, roadmapping) t. b. v. Project Portfolio Management.    

- De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met de Prince 2 methodiek en het opstellen van de daarbij behorende documenten zoals Projectkaart (die resulteert intern in een Projectvoorstel) en PID.    

- De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van kostencalculaties voor investeringen en exploitatiereeksen.

- Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal een afgeronde HBO-opleiding Business IT & Management in de richting van architectuur met specialisatie netwerken of Technische Informatica.    

- Kandidaat heeft bij voorkeur het certificaaat Prince2 Foundation (minimaal hercertificering 2017).    

- Kandidaat heeft bij voorkeur het certificaaat Prince2 Practitioner.