Infra Architect Linux

Opdrachtnummer: MY210913924   |   Sluitingstijd: 20-09-2021 15:00

calendar_icon

19-11-2021 t/m 20-11-2022

pin_icon

Diverse locaties

clock_icon

38 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Hoofdstandplaats: Den Helder
Extra standplaatsen: Maasland, Utrecht, Den Haag

Opdrachtbeschrijving
Voor het Defensie onderdeel Kmar is JIVC verantwoordelijk voor het faciliteren van een aantal projecten die als doel hebben het implementeren van nieuwe IT Toepassingen binnen de Defensie infrastructuur. Hiervoor is al enige tijd een agile team actief. Vanwege de grote hoeveelheid werk wordt dit team uitgebreid om zodoende meer klantprojecten te kunnen faciliteren.

De werkzaamheden van het agile team bestaan uit:
- Het verduidelijken van de klantbehoefte tav architectuur en hosting aspecten van de nieuwe IT Toepassingen
- Het afstemmen met de leveranciers van de toepassingen tav de technische details
- Het afstemmen intern JIVC tav het gebruik van standaard bouwblokken
- Het opstellen van het Technisch Ontwerp per toepassing, inclusief alle beveiligingsmaatregelen conform het Defensie Beveiligings Beleid
- Het implementeren van de benodigde omgevingen inclusief alle beveiligingsmaatregelen
- Het opleveren van bijbehorende documentatie
- Het overdragen aan de Run organisatie

De technische omgeving waarin de toepassingen zullen worden gehost wordt op dit moment vernieuwd. De toepassingen zullen gaan landen op een nieuw ontwikkeld Basis Cloud Platform (on-premise), gebaseerd op recente virtualisatie, automation en containertechnieken.

De Infra Architect Linux zal deel uitmaken van het nieuwe agile team en heeft de volgende hoofdtaken:
- Stelt het Technisch detail Ontwerp voor de Kmar toepassingen op, in nauwe samenwerking met de Solution Architect, de leverancier en de IB adviseur
- Bepaalt in overleg met de leverancier van de toepassing en de bouwsteenleveranciers intern Defensie de technische details
- Adviseert de Solution Architect tav mogelijke aanpassingen op standaarden of de noodzaak voor nieuwe componenten
- Stemt waar nodig specifieke (technische) inzet van bouwstenen af met de interne leveranciers
- Begeleidt de andere teamleden bij het vertalen van het technisch ontwerp naar de daadwerkelijke inrichting, zorgt voor kennisoverdracht en is vraagbaak voor het team
- Vormt de brug van ontwerp
- Voert beheertaken uit

Achtergrond opdracht
Het IT Toepassingen landschap waarmee wordt gewerkt is complex:
- Hoge beschikbaarheid
- Veel koppelingen, zowel intern als extern
- Een veelheid aan verschillende (software) producten

Organisatorische context en cultuur
De werkzaamheden in het agile team brengen met zich mee dat voor enkele reguliere overleggen aanwezigheid op de Defensie locatie (Den Helder) gewenst is. Verder is er veel gelegenheid om vanaf huis te werken.

Eisen
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van een technisch (detail) ontwerp op het gebied van IT Toepassingen.    
Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het hosten van IT Toepassingen op Linux platformen    
Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het ontwikkelen en bouwen van automation scripts.    
Aantoonbare kennis en ervaring mbt het inrichten van security op Linux platformen    
Kandidaat beschikt over een HBO werk- en denkniveau, aan te tonen middels een afgeronde HBO-opleiding of door aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring.     

Wensen
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met het gebruik containertechnieken op basis van Kubernetes of Rancher    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met het gebruik webhosting platformen zoals Apache, Tomcat of Nginx .    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare (Basis) kennis van DBMS-en zoals Postgresql, MongoDB    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring van CI-CD, deployment technieken, Azure Devops of Gitlab     
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis er ervaring met hosting van complexe IT Toepassingen    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met security aspecten bij hosting van containers    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring van monitoring en bewaking obv Zabbix of Prometheus     
Kennis en ervaring van hosting op Windows platformen.