16x Installateur

Opdrachtnummer: MY20072407   |   Sluitingstijd: 08-10-2021

calendar_icon

08-10-2020 t/m 08-10-2021

pin_icon

Soesterberg

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Opdrachtbeschrijving
Deze opdracht wordt als volgt omschreven:
Het Ministerie van Defensie heeft op korte termijn behoefte aan een Installatieteam – 16 (tal) Installateurs.

Functieomschrijving
Installatie Team De werkzaamheden voor het project 3D-Defensiebreed worden uitgevoerd binnen het JIVC van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Het project behelst de uitrol van een draadloze IT Infrastructuur (Wifi) bij de Defensieonderdelen. 

Werkzaamheden Installatie Team
- Het aanleggen van UTP bekabeling en afwerken hiervan op RJ45 outlets, welke in te bouwen boven de systeemplafonds daar waar de WAP's (Wireless Access Points) moeten komen te hangen en in de patchkast daar waar de switch hangt.
- Het ophangen van de WAP, het patchen van de WAP en het patchen op de poort van de switch.
- Het aanbrengen van labels op kabels en andere netwerkcomponenten.
- Het testen van de WAP.
- Het bijwerken van de plattegrond(en) door het intekenen van o.a. de outlets.
- Het certificeren van het netwerk door het meten van de bekabeling met een Fluke-meter en certificeren van het wifi signaal door middel van een Ekahau meting. Het bijwerken van de administratie en aanleveren bij projectbureau.

Uitgangspunten voor het uitvoeren van de werkzaamheden
Het team bestaat uit 16 personen (= een volledig team). 5 van de 16 personen treden op als meewerkend voorman en 1 van de 16 personen treedt op als voorman. Het team wordt door 1 leverancier aangeboden. Het team dient afkomstig te zijn van een Installatiebureau welke netwerken van het merk MMC (MultiMediaConnect) kan en mag certificeren. Certificering wordt afgegeven aan het bureau welke de installatie heeft verricht. Er dient voor (door) elk teamlid een CV te worden ingediend. Elk teamlid dient te voldoen aan de eisen. Indien niet duidelijk uit het CV blijkt dat aan één van onderstaande eisen wordt voldaan, wordt het desbetreffende team (in zijn geheel) uitgesloten. Behoeftesteller behoudt zich het recht toe om bronnen, zoals social media, te raadplegen ter toetsing van het CV. Iedere kandidaat zal individueel beoordeeld worden op basis van de wensen, de beoordeling van het totale team vindt plaats op basis van het gemiddelde van alle kandidaten. Flexibiliteit bij vervanging (vakantie, verlof en vertrek) ligt bij de behoeftesteller. Binnen 5 werkdagen wordt vervanging verzorgd door aanbieding van een vervangende kandidaat van gelijkwaardig niveau. Beoordeling hiervan is aan de behoeftesteller. Om continuïteit in het team te waarborgen en het aantal wisselingen te beperken, zijn de kosten voor vervanging ten laste van de leverancier. De eerste 10 dagen dat de nieuwe kandidaat ingewerkt wordt zullen niet worden vergoed door behoeftesteller.

Screeningsniveau
Het team kan, onder voorbehoud van akkoord, starten zodra een ieder in het bezit is van een VOG. De (meewerkend) voorman(en) zullen VGB gescreend moeten worden. 

Tarief
Het uurtarief is exclusief BTW en exclusief screeningskosten (van het initiële team, bij eventuele wisselingen zijn de screeningskosten van de nieuwe kandidaat voor de leverancier);
- Alle prijzen omvatten de volledige vergoeding voor de te leveren diensten;
- Het betreft in alle overige gevallen all-in tarieven: reis- en verblijfkosten binnen Nederland als ook bureau- en administratiekosten zijn bij de geoffreerde prijzen inbegrepen.
- Dit tarief is inclusief gebruiksmateriaal om de werkzaamheden uit te kunnen voeren: klimmaterialen, ladders, rolsteigers, alle gereedschap voor montage, verwerking, aanleggen en afmonteren van UTP bekabeling. (Denk hierbij aan een haspelroller, meet apparatuur voor zowel bekabeling (2x Fluke) als wifi signaal (2x Ekahau) om te kunnen certificeren).De overige materialen die geïnstalleerd worden, worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Bekabeling, montagemateriaal, patch panels, outlets en bevestigingsmaterialen (schetsplaat, kabelgoten, etc.).

Periode
Schatting 21.200 uur (totaal 16pers.) per jaar voor initieel 10 maanden met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Het aantal uur kan minder worden. 21.200 uur (totaal 16pers.) per jaar is indicatief.
Aangezien sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd/worden beëindigd.

Datum Toelichtend gesprek
Het voornemen is om eventuele gesprekken binnen twee weken na de sluitingsdatum te houden. De voorman en meewerkend voormannen dienen bij dit gesprek aanwezig te zijn. De behoeftesteller bepaalt de datum en tijd van het gesprek en zal dit tijdens kantoortijd laten plaatsvinden.

Standplaats
Het werkgebied betreft heel Nederland en de planning is vooraf niet bekend. Planning en toewijzing teams aan locaties wordt door behoeftesteller gedaan. Leverancier heeft hier geen invloed op. 

Bijzonderheden
Op deze opdracht is geen overwerkvergoeding van toepassing.
Binnen deze opdracht wordt een starttijd van 7:00, op de uitrollocatie, gehanteerd.
Uw aanbieding dient een geldigheidstermijn van minimaal 60 dagen te hebben.

Achtergrond opdracht
Van belang is dat Wifi breed binnen Defensie beschikbaar komt.
Het 3D project heeft tot doel het binnen 1 jaar realiseren van een Defensiebrede Wifi-infrastructuur en bestaat uit meerdere deelprojectteams en een projectbureau. De installateurs zullen binnen de projectorganisatie ingezet worden op werkzaamheden t.b.v. het aanleggen van het fysieke deel van de Wifi-netwerk Infrastructuur.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Competenties
- Samenwerken
- Nauwkeurig
- Mensgericht

Eisen
Werkervaring algemeen
    
- Geldig voor allen: VMBO werk- en denkniveau, op basis van diploma of meerjaren ervaring in soortgelijk werk. / 2 jaar ervaring
- Geldig voor allen: Minimaal 1 jaar recente werkervaring (binnen de afgelopen 3 jaar) met het aanleggen van gebouw bekabelingsystemen en infrastructuren.     
- 5x meewerkend voorman en 1x voorman:
  - Aantoonbaar ervaring op het gebied van leidinggeven. / 2 jaar ervaring
  - Aantoonbaar ervaring met het verwerken van administratie voortvloeiend uit het werk.  / 2 jaar ervaring

Overige vereiste kennisgebieden/opleidingen/trainingen
- Geldig voor allen:
  - In het bezit van een geldig ESD (Electro Static Discharge) certificaat.
  - In het bezit van een geldig VCA certificaat
  - In het bezit van een geldig certificaat voor asbest herkenning.   
- 5x meewerkend voorman en 1x voorman: Is minimaal in bezit van een diploma VMBO binnen het vakgebied I(C)T. 
- Tenminste 6 teamleden in het bezit van een hoogwerker certificaat.    
- U dient duidelijk aan te geven waar in het CV is terug te vinden dat het team/kandidaat aan deze eisen voldoet. Indien niet duidelijk uit het CV blijkt dat aan één van bovenstaande eisen wordt voldaan door de kandidaten, wordt desbetreffende team (in zijn geheel) uitgesloten. Geef duidelijk in het CV en Antwoordformulier aan of het de voorman (1), meewerkend voorman (5) of ander teamlid betreft.

Wensen
Relevante Werkervaring    
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het aanleggen van gebouw bekabelingsystemen en infrastructuren.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met afwerken van twisted-pair bekabeling op RJ45 outlets.     
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het activeren van netwerken in patchkasten (plaatsen van switches en patchpanelen alsmede het patchen).    
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het meten (met Fluke en Ekahau) in (wireless) LAN netwerken.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met gestructureerd testen en storing zoeken in (wireless) LAN netwerken.     

Kennis, opleidingen
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar VMBO werk- en denkniveau.     
- Kandidaat is bij voorkeur in staat om ook op hoogte werkzaamheden te verrichten.    
- Kandidaat is bij voorkeur in staat om (licht) tilwerk te (kunnen) verrichten.