Integratie developer IDD

Opdrachtnummer: MY210609932   |   Sluitingstijd: 17-06-2021 15:00

calendar_icon

16-08-2021 t/m 17-08-2022

pin_icon

Maasland

clock_icon

38 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Opdrachtbeschrijving

De Integratie Dienst Defensie (IDD) verzorgt koppelingen tussen applicaties. De IDD is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van koppelingen. Voor externe koppelingen en domein overstijgende interne koppelingen wordt de IDD ingeschakeld. In het complexe Defensie IT-landschap is dat een flinke en interessante klus.
De developer werkt mee aan de ontwikkeling en onderhoud van software voor koppelingen tussen informatiesystemen middels het Generiek Koppelvlak Defensie (GKD) als onderdeel van IDD. Je bent betrokken bij het traject van ontwerpen, realiseren, testen en implementeren van de functionaliteit. Je kunt beheer adviseren over technische aspecten van IDD met name op het gebied van de IBM broker. Je werkt gestructureerd aan de hand van standaarden. Samen met de overige developers ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van standaarden en werkwijzen

Achtergrond opdracht
Specifiek voor de grensprojecten van de Koninklijke Marechaussee zijn veel aanvragen binnen / worden veel aanvragen verwacht voor de realisatie van webservices tussen KMAR systemen onderling of met externe systemen.
Vanuit programma Future Borders is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het invullen van knelpuntcapaciteit binnen JIVC, ter mitigatie van risico's in de uitvoering van IT-projecten onder dit programma. Binnen dit budget wordt extra capaciteit voor IDD aangewend.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
Werkervaring algemeen    
Kandidaat heeft tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring als Senior Systeemontwikkelaar in een enterprise omgeving    
Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring in de realisatie van applicatie integratie en webservices.    

Overige vereiste

Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.    

Wensen

Relevante Werkervaring    
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het ontwikkelen van koppelingen met IBM Integration Bus of een ander gelijkwaardig tool.    
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het ontwikkelen met MULE of een ander gelijkwaardig tool.    
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met adapter implementatie waaronder EBS en EBMS of andere gelijkwaardige adapters    
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in SOAP UI of een ander gelijkwaardig tool.    
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in testmethoden van software.    
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het opstellen van standaarden en werkwijzen.