Ontwerper

Opdrachtnummer: MY210914917   |   Sluitingstijd: 20-09-2021 15:00

calendar_icon

22-11-2021 t/m 22-04-2022

pin_icon

Maasland

clock_icon

35 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Opdrachtbeschrijving
De werkzaamheden voor de Kustwacht worden uitgevoerd binnen de sectie Beveiliging. De sectie garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens van Defensie en haar ketenpartners, zodat alleen zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens.
Daarmee levert de sectie Beveiliging een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van Defensie en haar ketenpartners. Je werkt binnen een professioneel team van securityspecialisten. Daarin ontwerp jij diverse securityoplossingen. Met jouw kennis van onze infrastructuur en IT-middelen ontwerp, automatiseer en verbeter je het beheer van onze omgevingen. Je past requirement management toe en integreert standaardproducten en bouwstenen in de architectuuroplossing.

Werkzaamheden:
• het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel (deel)ontwerp;
• het vertalen van het functioneel (deel)ontwerp naar een technisch ontwerp;
• het participeren in (deel)projecten;
• het uitvoeren van risicoanalyses op componenten en/of producten;
• begeleiden van de aanpassingen op bestaande producten, dan wel ontwerpen van nieuwe producten naar het in beheer nemen;
• zorgdragen voor documentatie voor zowel bestaande als nieuwe producten zodat het in beheer nemen van correct kan verlopen;

Achtergrond opdracht
Expertise benodigd voor de inzet als Sr. Ontwerper op de aandachtsgebieden firewalls en veilige koppelingen. De huidige capaciteit is onvoldoende om de werkzaamheden voor de Kustwacht uit te voeren in het bijzonder omdat we vacatures niet gevuld krijgen. De inhuur is benodigd om tijdig aan de Kustwacht te kunnen (op)leveren en hiermee invulling te geven aan de door JIVC gecommiteerde Kustwacht MOC projecten.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met enterprise network firewalls in een enterprise omgeving. Hands-on d.w.z. de kandidaat heeft zelf praktijkervaring opgedaan.    
Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met virtuele firewall technologien (dit is exclusief het werken met firewalls gevirtualiseerd op een generieke hypervisor). Hands-on d.w.z. de kandidaat heeft zelf praktijkervaring opgedaan.    
Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met multi tenant firewall management oplossingen. Hands-on d.w.z. de kandidaat heeft zelf praktijkervaring opgedaan.    
Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met firewall clustering. Hands-on d.w.z. de kandidaat heeft zelf praktijkervaring opgedaan.    
Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met firewall troubleshooting waaronder het maken van packet captures en de analyse hiervan. Hands-on d.w.z. de kandidaat heeft zelf praktijkervaring opgedaan.    

Wensen
Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring ervaring in de afgelopen 5 jaar met Cisco netwerkapparatuur    
Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring ervaring in de afgelopen 5 jaar met F5 loadbalancers en ASM    
Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring ervaring in de afgelopen 5 jaar met Fortinet firewalls    
Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar met Check Point firewalls    
Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring bij Defensie.    
Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring bij en/of met de Kustwacht.    
Fortinet NSE4 (certificaat mag verlopen zijn)    
Cisco CCNP (certificaat mag verlopen zijn)