Ontwerper/Architect Linux / Puppet

Opdrachtnummer: MY20062323   |   Sluitingstijd: 25-08-2021

calendar_icon

25-08-2020 t/m 25-08-2021

pin_icon

Maasland

clock_icon

32 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
De ontwerper is belast met het uitwerken tot bruikbare bouwstenen passend binnen de architecturen en kaders die worden ontvangen van product management. Deze werkzaamheden komen voort uit het lifecyle management van de door ons beheerde infrastructuur bouwstenen. Realisatie hiervan geschiedt projectmatig en is een regulier proces. Vanuit deze hoedanigheid maakt de functionaris voor deze bouwstenen generieke en specifieke ontwerpen waarbij de bruikbaarheid, beheerratio, automatisering en schaalvergroting voorop staan.Taken en verantwoordelijkheden:Specifieke theoretische kennis en praktische kennis van de toegewezen bouwstenen.Inzicht in de bouwstenen, kwaliteitszorg, beveiliging en gestructureerd testen.Vaardigheid in het opstellen van rapportages

Achtergrond opdracht
Doordat een Linux senior Ontwerper d.m.v. TTW geplaatst is bij een ander cluster, is er grote behoefte ontstaan voor vervanging. Daarnaast wordt Linux geconfronteerd met grote klussen waarvoor nu en in de nabije toekomst geen resources voor beschikbaar zijn. Externe vacature uitvragen hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Organisatorische context en cultuur
JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensie onderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Competenties
- Analyseren
- Oordeelsvorming
- Samenwerken
- Overtuigingskracht
- Netwerken
- Initiatief
- Omgevingsgericht
- Plannen en organiseren


Eisen
Werkervaring algemeen  
  
- Kandidaat is Redhat RHCE en RHCT gecertificeerd en heeft minimaal 5 jaar ervaring.    
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Puppet Enterprise en GIT.  / 5 jaar ervaring
- Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring van minimaal 1 van de platvormen RHEL en Linux.  / 10 jaar ervaring  

- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Identity, configuration, patch -en code management. / 5 jaar ervaring   

Werkervaring specifiek    
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Oracle SQL 1 en Oracle SQL 2. / 3 jaar ervaring

Overige wensen kennisgebieden/opleidingen/ trainingen
- Kandidaat heeft 8 jaar aantoonbare kennis van SUSE 10 en 11 .    
- Kandidaat is VMware NSX: tagging, security groups en firewall rules gecerticifeerd en/of heeft minimaal 1 jaar ervaring.    
- Kandidaat is VMware ESX 3.5 en vSphere 4.1 gecertificeerd.    
- Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring van VMware ESX 5,1. / 3 jaar ervaring 
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het strategische platform Windows.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Solaris.     
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met de defensie omgeving.