Productmanager Splunk

Opdrachtnummer: MY210722738   |   Sluitingstijd: 02-08-2021 15:00

calendar_icon

01-11-2021 t/m 01-11-2023

pin_icon

Den Haag

clock_icon

38 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een A- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 12 weken.

Opdrachtbeschrijving

Verder inrichten van de Splunk omgeving. Obv SIEM vraagstukken logging/monitoring inregelen conform SOC normen. Als senior product specialist Splunk ben je verantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en het beheer van inlichtingen- en veiligheidssystemen, ondersteunende systemen en/of infrastructuur gericht op IT security appliances en bijbehorende beheerprocessen. Je houdt rekening met de constant veranderende technologische en operationele context.

In de rol van meewerkend voorman in een support team draag jij bij aan de doorontwikkeling van de SIEM service voor security logging & monitoring ter ondersteuning van het SOC en NOC. Je bent betrokken bij het borgen van de business gerelateerde processen bij genoemde SIEM service en je draait er je hand niet voor om SIEM binnen bestaande en toekomstige normenkaders met cloud-technologie te integreren. Voortdurend volg je de marktontwikkelingen, zie je kansen voor de MIVD en vertaal je deze naar toepassingen op het vlak van SIEM. Tenslotte deins jij er niet voor terug om op de zeepkist te klimmen en de nieuwe (technische) mogelijkheden te presenteren en de dialoog tussen stakeholders en technici te faciliteren.
Verder voer je als product specialist Splunk, in afstemming met de business, behoefteanalyses uit en bepaal je samen met de ontwikkelaars de juiste oplossingen op basis van de opgestelde user cases. Samen met je team en met de benodigde ontwerpdocumentatie weet je veilige technische oplossingen te realiseren en te borgen binnen het team. Hiervoor richt je de juiste (beheers)processen in.
Je coördineert en begeleidt je team op dagelijkse basis en draagt actief bij aan het versterken van het vakgebied binnen de MIVD. Beheerders, projectmedewerkers en andere collega’s voorzie je van kaders en richtlijnen.

Achtergrond opdracht
De senior product specialist Splunk loop jij voorop binnen je vakgebied en draag je bij aan de bescherming van Nederlandse belangen en hoogwaardige IV/ICT-voorzieningen.

Organisatorische context en cultuur
De MIVD richt zich op het tijdig leveren van een actueel, betrouwbaar, onpartijdig, voorspellend en exclusief product (strategisch, tactisch en operationeel) op het gebied van inlichtingen, contra-inlichtingen en veiligheid. De MIVD doet dit primair ter ondersteuning van de besluitvorming door de politieke, ambtelijke en militaire leiding van Defensie, maar ook andere afnemers worden bediend. De dienst ondersteunt 24/7 in nationaal en internationaal verband bij militaire operaties.
De MIVD bestaat uit stafafdelingen, operationele en ondersteunende afdelingen en een directie. Je komt te werken bij de Unit IT. Een hoogwaardige IV/ICT-omgeving is voor de MIVD van vitaal belang. De Unit IT is de leverancier van eigentijdse informatiesystemen ter ondersteuning van de inlichtingen- en veiligheidsprocessen van de MIVD. Kernwaarden zijn daarbij klantgerichtheid, adaptief vermogen en resultaatgerichtheid (effectief, efficiënt, veilig en rechtmatig). In de praktijk is er sprake van multidisciplinaire IT-teams die integraal verantwoordelijk zijn voor een groep van diensten, applicaties en systemen. De unit omvat tevens de disciplines business analyse, architectuur en projectmanagement. Ook onderhoudt de unit nationaal en internationaal relaties op het gebied van informatievoorziening, in het bijzonder ten behoeve van militaire operaties.

Eisen
Kandidaat heeft minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring als IT-er.    
Kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare operationele ervaring als teamlead van een DevOps team.    
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in de opsporing of binnen het inlichtingen- en veiligheidsdomein van de Rijksoverheid of Jusitie/Politie (3 jaar)   
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met SIEM vraagstukken (minimaal 4 jaar)    
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met 1 of meerdere Security gebieden, zoals Auditing, ISO27001, BIR, VIR, AVG en/of BIO)     
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met SOC processen.  (3 jaar) 
Kandidaat heeft aantoonbare Installatie en onderhoud kennis van het product SPLUNK (2 jaar)

Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring van Architectuur (een of meerdere) Nora, Marij, Gemma en/of Togaf).    
Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding    

Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het Inrichten Splunk    
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het Inrichten SIEM    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met een Hoog gerubriceerde omgeving    
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring van andere SIEM gerelateerde producten binnen de ELK stack    

Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring van Appdynamic, Splunk (ES/ITSI), Nagios, Selenium en/of Phantom.     

Kandidaat heeft bij voorkeur een Agile / Scrum certificaat    
Kandidaat heeft bij voorkeur een Splunk certificaat    
Kandidaat heeft bij voorkeur een Docker certificaat    
Kandidaat heeft bij voorkeur een Kubernettes certificaat