Productverantwoordelijke

Opdrachtnummer: MY22011362   |   Sluitingstijd: 21-01-2022 15:00

calendar_icon

21-03-2022 t/m 21-03-2023

pin_icon

Huis ter Heide

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving

PV'er is verantwoordelijk voor de prestatie van de bouwstenen, de functie van PV'er is richting gevend en kritisch binnen de afdeling Netwerken. PV'er stelt inrichtings-en instandhoudingskaders op voor de bouwstenen, adviseert en rapporteert over bouwstenen, stelt kostprijzen van bouwstenen op en draagt zorg voor de bijbehorende contracten. Als Product Verantwoordelijke binnen de Sectie Netwerken houd je je bezig met productmanagement sturing op de Sectie Netwerken:
- Bepalen lifecyclemanagement (meerjaren)plannen en die afstemmen met architectuur, organiseren van sturing op uitvoering middels projectmanagement of inzet Senior Product Specialisten;
- Besturen van de jaarcycli van uitvoeringsplannen(bedrijfs/jaarplan) en zorgdragen voor de correcte urenvraag voor basisbeheer en lifecycles, het lifecycle(investerings)budget en exploitatiebudget;
- Sturen op de Sectie dat de procesmatige/planmatige uitvoering rond de bouwstenen door de Sectie wordt opgepakt en georganiseerd;
- Sturen op de Sectie dat de incident/problemmanagement processen worden uitgevoerd;
- Sturen op QA dossiers(D/300 informatiebeveiliging) en de audit-baarheid van de bouwstenen en de uitvoeringsprocessen;
- Het organiseren van Servicedesign overleg per bouwsteen;
- Het deelnemen in het bestuurlijke PV-team, zorgdragen dat de bouwstenen niet verzuilen en integraal beschouwd blijven;
- Voeren van afstemming met de bouwstenen en de PV sturing van andere sectie;
- Deelname in Service Strategy team met Informatiemanagement en in Servicevendor teams met Assortimentmanagement en Inkoop;
- Deelname in de Management Team meetings van de Sectie zoals Kernteam;
- Sturing geven richting de aan de Sectie toegewezen Technisch Verantwoordelijken;
- De Sectie op gebied van productmanagement (waar gevraagd) vertegenwoordigen op niveau afdeling GII en JIVC ketenafdelingen en richting klantpodia zoals GOGIV en IVmanager overleg;
- Afstemming met GrIT/Athena voor de bouwstenen die in scope GrIT zijn of er nauw mee gaan samenwerken;
- Deelname in stuurgroepoverleggen van lifecycle en klantprojecten.

De productverantwoordelijke is verantwoordelijke voor meerdere bouwstenen uit het portfolio van de sectie en werkt dagelijks nauw samen met de Sr Productspecialist die het mandaat krijgt voor een specifieke bouwsteen.


Achtergrond opdracht

De sectie Netwerken ontwerpt, realiseert en beheert uiteenlopende netwerken welke 24/7 worden ondersteund, waar ter wereld de eindgebruiker zich ook bevindt. Het netwerk bestaat uit meer dan 300 locaties die onderling zijn gekoppeld met op elke locatie zowel een bekabeld als een draadloos netwerk. Ook heeft het netwerk diverse koppelingen met datacenters. Ook het ontwerpen en beheren van het environmental management van technische ruimten wordt uitgevoerd door de sectie Netwerken.


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Eisen

Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring als productverantwoordelijke of productmanager op het gebied van ICT Housing en netwerkbekabeling.
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het opstellen van inrichtings- en instandhoudingskaders voor de bouwstenen/diensten.
Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met high level netwerkconcepten en Architecturen.
Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met beveiligingsconcepten voor fysieke netwerkinfrastructuur.
Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het opstellen en onderhouden van contracten met leveranciers bij een overheidsinstantie.
Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding Informatica, Elektrotechniek of Computertechnologie

Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring met Product-, Portfolio- en Releasemanagement m.b.t. passieve netwerk infrastructuur, ondergronds en bovengronds, glas en koper en ICT housing (stroomvoorziening, koeling)
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring met product management van LAN, Internet, WIFI netwerken en routers/switches
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring in het initiëren en laten uitvoeren van turnkey projecten door de markt
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring in het operationeel besturen van de procesgang en prioriteren van de productie m.b.t. een ICT/Netwerkinfrastructuur organisatie    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring op het gebied van het onderhouden van contacten met functionele behoeftestellers, klantvertegenwoordigers en bestuursorganen.     
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring in het opstellen van productbeschrijvingen, product-lifecycleplannen, business cases, business continuity Plannen en dergelijke
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring van Datacenters    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring van Environmental Management (Koeling, voeding, datacenters)    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring als manager met de operationele aansturing van medewerkers.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring als Senior Product Specialist of Projectmanager