Productverantwoordelijke/Sr Productspecialist

Opdrachtnummer: MY211221301-2   |   Sluitingstijd: 19-01-2022 15:00

calendar_icon

21-03-2022 t/m 21-03-2023

pin_icon

Maasland

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving

Werkzaamheden:
- Het analyseren van de (relaties tussen) bouwstenen;
- Het coördineren en afstemmen tussen de diverse disciplines;
- Het ondersteunen van life cycle management (opstellen Projectkaarten; roadmaps en jaarplannen);
- Het ondersteunen van interne en externe audits, oplossen van aanbevelingen en participeren in diverse overlegfora;
- Het uitnutten van supply management dan wel leveranciers management;
- Het beoordelen / opstellen van investeringsdossiers;
- Het beheren van de fabricagekostprijs, incl. kostprijs per bouwsteen;
- Het besturen van de plan- en realisatiekosten.

Achtergrond opdracht

De werkzaamheden van de Productverantwoordelijk/Sr Productspecialist voor de bouwsteen Defpas (Defensiepas) worden uitgevoerd binnen de sectie Beveiliging. De sectie garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens van Defensie en haar ketenpartners, zodat alleen zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens. Daarmee levert de sectie Beveiliging een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van Defensie en haar ketenpartners. Je werkt binnen een professioneel team van securityspecialisten waarin je mede verantwoordelijk bent voor de continuïteit van de dienstverlening (bouwstenen), je zorgt mede voor de kaders voor de Productspecialisten, stuurt hen functioneel aan en hebt nauw contact met de Technisch Verantwoordelijken, leveranciers en Inkoop. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan het behouden van de PKI-o certificering.

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen

Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het omzetten van beleids- en uitvoeringsplannen naar concrete beheer en/of projectactiviteiten (zoals naar jaarplannen/activiteitenplannen)    
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het aansturen van technisch personeel     
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het aansturen van interne en externe leveranciers    
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het bewaken van voortgang en resultaten    
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het beoordelen van compliance van resultaten
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Privat Key infrastructure PKI.

Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met audits
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met ITIL
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met projecten
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met kwetsbaarheden analyse en opvolging
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Card management systemen
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met compliance beoordelen van relevante operationele infrastructuur