Projectleider SAP Ultimo IndySoft Migratie

Opdrachtnummer: MY20082109-2   |   Sluitingstijd: 26-11-2021

calendar_icon

27-11-2020 t/m 26-11-2021

pin_icon

Den Helder

clock_icon

24 uur per week

 Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Interviews : ma 12 okt 2020  t/m  vr 16 okt 2020

De eisen van de opdracht dienen een op een terug te komen in het cv. Anders word je niet meegenomen in de bieding.

Opdrachtbeschrijving

Je werkt voornamelijk in teamverband aan migratie- en verbeterprojecten, waarin je betrokken bent bij het ontwerp, de implementatie en de nazorg. Daarnaast kan je worden ingezet om (coördinerend) procesmanagers te ondersteunen in de reguliere verbetering van hun procesdomeinen en te adviseren wanneer moet worden opgeschaald naar een migratieproject. Je zult worden ingezet als plaatsvervangend projectleider en houdt track op de documenten die opgeleverd dienen te worden als basis ontwerp van het uiteindelijk product, namelijk het volledige kalibratieproces uit te voeren in IndySoft. Tevens dien je als deelnemer van het migratie team op de hoogte te zijn van alle randvoorwaarden die geschetst worden m.b.t. de stamdata in Ultimo/IndySoft en wat daarvoor nodig is om de legacy (Ultimo) voor te breiden op de migratie naar IndySoft.

Achtergrond opdracht

Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) van het Ministerie van Defensie is voortdurend bezig met het verbeteren en vernieuwen van de materieellogistieke bedrijfsvoering, ter ondersteuning van de operationele inzet van eenheden van de Koninklijke Marine. Varende eenheden en het materieel van het Korps Mariniers moet gedurende de gehele levensduur optimaal ingezet kunnen worden. Doeltreffende en doelmatige Integrated Logistic Support is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Dit kan niet zonder dat de data in ons bronssysteem op orde is. Wij zijn hiervoor op zoek naar een SAP-consultant met goede kennis van Optische technieken, van het kalibratieproces en van logistieke processen en alle data die hiermee samenhangt.

Organisatorische context en cultuur

De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. Het benodigde materieel hiervoor, waaronder schepen, onderzeeboten en voertuigen moeten beschikbaar zijn om de aan de marine opgedragen taken uit te kunnen voeren. TG DSP ondersteund dit proces o.a. door kalibratie van meetmiddelen

Competenties

- Samenwerken
- Communiceren 
- Conceptueel denken 
- Nauwkeuring
- Resultaatgericht 
- Analyseren

Eisen
Werkervaring algemeen

- Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het werken van SAP / 2 jaar ervaring 
- Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het werken van Ultimo / 2 jaar ervaring 
- Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het inrichten van IndySoft en het verandermanagement die dat met zich meebrengt / 1 jaar ervaring 

Vereiste kennisgebieden/opleidingen

- Project and Portfolio Management / 2 jaar ervaring 
- Aantoonbare meerjarige ervaring met Managen / 2 jaar ervaring 

Overige vereiste kennisgebieden/opleidingen/trainingen

- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding
- Kandidaat heeft een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift. CEFR niveau C.     

Wensen
Relevante Werkervaring

- Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar ervaring met de Defensierichtlijnen op het gebied van inrichting stamgegevens
- Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Optische technieken
- Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het inrichten (maken, bewerken en gebruiken) van SAP en Ultimo
- Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het ontwerpenin excel scripting
- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en werkervaring met kalibratieprocessen
- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en werkervaring met PTB-Toolbox en resultaat gericht werken