Projectmanager

Opdrachtnummer: MY20063046   |   Sluitingstijd: 30-09-2020

calendar_icon

21-07-2020 t/m 30-09-2020

pin_icon

Den Haag

clock_icon

36 uur per week

Data interviews: Maandag 13 juli 2020 tussen 09:30 uur en 10:30 uur en tussen 15:00 uur en 16:00 uur


Opdrachtbeschrijving

Vanuit het programma Doorontwikkeling RWO 2020/2021 wordt er o.a. gewerkt aan een nieuwe werkplek welke uitgaat van Windows 10 versie 19.09 (W10R.19.09). Deze nieuwe versie van Windows 10 brengt de nodige verandering met zich mee en zal op korte termijn uitgerold gaan worden bij onze klanten. Voor de uitrol is het programma op zoek naar een ICT-projectmanager die vanuit het programma verantwoordelijk is om zorg te dragen dat hier tijdig in wordt voorzien. De projectmanager onderhoudt hiervoor de benodigde contacten met onze klanten, treedt op als vertegenwoordiger vanuit het programma Doorontwikkeling RWO, coordineert de diverse werkzaamheden die nodig zijn vanuit SSC-ICT t.b.v. de voorbereidingen, uitrol & nazorg en stuurt op harde deadlines (en maakt hiervoor de noodzakelijke afspraken met onze klantvertegenwoordigers).
De betreffende kandidaat heeft hiervan de benodigde ervaring opgedaan met implementatieprojecten in vergelijkbare ICT organisaties en moet minimaal voldoen aan de gestelde harde eisen om direct ingezet te kunnen worden. Daarbij dient de kandidaat onder hoge druk kunnen presteren. De kandidaat moet in staat zijn de parate kennis en ervaring direct toe te passen in de praktijk.

Achtergrond opdracht

Achtergrond Informatie (2020): SSC-ICT doorloopt momenteel een transitie waarin de stap wordt gemaakt naar een toekomstvaste, brede ICT-dienstverlener. Een enorme ingreep hierin is de splitsing van het dienstenpakket in standaarddiensten en maatwerk. Door deze scheiding kunnen we straks de vragen van onze afnemers nog beter, sneller en goedkoper invullen. Deze ingreep wordt op een organische wijze uitgevoerd waarbij de organisatie per 1 januari 2020 de eerste aanpassingen heeft doorgevoerd.   

Werkplekdiensten en Doorontwikkeling RWO: 

De standaarddiensten zijn ondergebracht bij de BU Standaard. Hieronder vallen o.a. de werkplekdiensten, zoals DWR Next, die vanuit SSC-ICT sinds 2009 aan meedere Ministeries worden geleverd. Door de komst van Office 365, Windows 10 R.19.0, beschikbaarheid van nieuwe cloud diensten, verhoogde aandacht voor security (o.a. voldoen aan nieuwe standaarden) en vraag naar nieuwe functionaliteiten en meer flexibiteit t.b.v samenwerken/videoconferenties is de verdere ontwikkeling van de werkplek ondergebracht in het programma 'Doorontwikkeling RWO 2020/2021.

Organisatorische context en cultuur

Wij zijn SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU-voorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

- PRINCE 2 Practitioner

- Afgeronde ICT opleiding (op minimaal HBO niveau)

Werk- en denkniveau

- Relevante en aantoonbare ervaring als projectmanager binnen de overheid of organisaties van vergelijkbare omvang / 5 jaar ervaring

- Relevante en aantoonbare ervaring met Agile-projectmanagement / werken / 4 jaar ervaring 

- Relevante en aantoonbare ervaring als projectmanager met het aansturen van implementatietrajecten / 4 jaar ervaring 

Wensen
Competenties

 Analyse & Oordeelsvorming, 

Autonomie, 

Besluitvaardigheid, 

Leiding geven, 

Netwerken, 

Omgevingssentiviteit, 

Overtuigingskracht, 

Plannen en organiseren, 

Resultaatgerichtheid, 

Risicobereidheid; 

Oplossingsgericht; 

Veel gevoel voor onderlinge samenwerking (ook buiten de eigen kaders)

Aanvullende kennis

Kennis van IT Infrastructuur, werkplekdiensten, Citrix