QA/QC Coach transitie werkwijze

Opdrachtnummer: MY20063021   |   Sluitingstijd: 30-06-2021

calendar_icon

20-07-2020 t/m 30-06-2021

pin_icon

Den Haag

clock_icon

36 uur per week

Data interviews: donderdag 9 juli en/of vrijdag 10 juli 2020

Opdrachtbeschrijving
De coach (medewerker transitie prgramma management office TPMO) is bij uitstek een coach die spoormanagers en hun medewerkers helpt bij de implementatie van de werkwijze van het programma en de programma-administratie waardoor efficiënt en eenduidig wordt gewerkt binnen het programma en spoormanagers optimaal kunnen sturen op realisatie van benefits voor de diverse stakeholdergroepen. 

Onze werkwijze is gebaseerd op een mix van methodieken: MSP, PRINCE2, scrum en Kanban. Binnen de vijf sporen onderkennen we diverse rollen, waarvan scrum master en product owner er twee zijn. We werken in planning- & control cycli van 4-wekelijkse sprints die uitmonden in een demonstratie aan stakeholders en restrospective voor de projectteams. Daarnaast leggen we op kwartaalbasis verantwoording af aan de opdrachtgever van het programma over de mate waarin we de bovenliggende 10 ambities van verandering bij SSC-ICT hebben bereikt. Ter ondersteuning van de planning- & controlcyclus wordt gebruik gemaakt van diverse tooling, waarvan Jira en Confluence de voornaamste zijn.

Wij leren graag van het verleden en willen het beter doen in de toekomst. Vanuit jouw ervaring binnen de sporen en het TPMO denk en werk je mee om de inzet en het gebruik van onze tooling alsmede onze werkwijze verder te verbeteren. Dat doe je alleen of in nauwe samenwerking met collega’s van TPMO. Jij bent een echte doorzetter en haalt jouw energie uit het helpen van mensen en het aanleren en trainen van vaardigheden. Als coach ben je pas tevreden als collega’s geleerde vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren. Zo tillen we SSC-ICT samen naar the next level.

Achtergrond opdracht
Het veranderprogramma Transitie SSC-ICT bestaat uit vijf onderdelen (sporen): dienstverlening, techniek, security, sturing en organisatie. Een programmadirecteur en vijf sporenmanagers hebben de dagelijkse leiding over meer dan 40 projecten die SSC-ICT klaarstomen voor de toekomst. Om dit veranderprogramma te ondersteunen, is het Transitie Programma Management Office (TPMO) opgericht.

Organisatorische context en cultuur
Wij zijn SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU-voorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
- Minimaal BA Bedrijfskundige informatica of vergelijkbare opleiding. Bij voorkeur heb je ook een training / opleiding / ervaring met P3O
- PRINCE2 of vergelijkbare training / opleiding / relevante praktijk ervaring.
- MSP of vergelijkbare training / opleiding / relevante praktijk ervaring.
- Relevante praktijk ervaring als coach / projectmanager.

Werk- en denkniveau
- Aantoonbare ervaring (medior niveau) met het succesvol initieren/definieren, plannen en realiseren van programma's/projecten. / 5 jaar ervaring
- Aantoonbaar ervaring met het werken met Kanban / Scrum / Agile / 3 jaar ervaring
- Aantoonbaar ervaring met het implementeren van processen en werkwijzen op het gebied van Kanban / Projecten / Programma's / Scrum / Agile / 3 jaar ervaring

Wensen
Competenties
- Didactische en coaching vaardigheden.
- Resultaat en mens gericht.
- Kan goed communiceren met alle lagen van de organisatie.
- Kan onafhankelijk opereren en in kan zich goed staande houden in een organisatie die nog in het begin van haar groei naar volwassenheid verkeerd.

Aanvullende kennis
- MOP
- P3O

Overige functiewensen
• Je hebt zelfkennis, zelfvertrouwen en benadert situaties met open vizier en vanuit verschillende invalshoeken, maar altijd positief en ontwikkelingsgericht.
• Je begrijpt hoe een ICT-organisatie werkt en snapt de (technische) termen die hierbij horen. Bij voorkeur heb je ook ervaring met IT Shared Service Centers.
• Je bent bekend met en hebt ervaring in het toepassen van de methodieken zoals MSP, PRINCE2, scrum en Kanban.
• Je hebt bij voorkeur ervaring met werken in een complexe en veranderende omgeving. In ieder geval zie je hierin een uitdaging: je begrijpt dat verandering tijd nodig heeft en wil hier graag bij helpen en kunt ook een drijvende kracht zijn als dat nodig is.
• Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden: je spreekt en schrijft goed Nederlands.
• Je neemt eigen verantwoordelijkheden, draagt genomen besluiten uit en kunt deze goed beargumenteren.
• Je handelt altijd resultaat en mens gericht en werkt graag samen met collega’s. Je staat voor hen klaar om ze te helpen met issues en uitdagingen.
• Je bent analytisch sterk, kunt goed verbanden leggen en streeft altijd naar het beste resultaat en naar verdere ontwikkeling van SSC-ICT en jezelf.