QA/QC Officer

Opdrachtnummer: MY20063037   |   Sluitingstijd: 30-06-2021

calendar_icon

20-07-2020 t/m 30-06-2021

pin_icon

Den Haag

clock_icon

36 uur per week

Data interviews: donderdag 9 en vrijdag 10 juli 


Opdrachtbeschrijving

Binnen het programma is behoefte aan versterking op het gebied van Quality Assurance en Quality Control (QA/QC). In je rol als QA/QCofficer ondersteun je primair de programmadirecteur en ben je onderdeel van het transitie programma management office. Het verder ontwikkelen en inrichten van het QA/QC-beleid, de QA/QC-sturing en governance en de QA/QC-processen is een belangrijk onderdeel van je takenpakket en de effectieve implementatie hiervan draagt in sterke mate bij aan het succes van de transitie. 

Het QA-deel richt zich specifiek op de inrichting en werkwijze van het programma, zodat, binnen wettelijke en departementale kaders, het programma zo efficiënt en snel mogelijk de 10 veranderambities van het programma zal realiseren. De kern van de gekozen werkwijze bestaat uit het iteratief, waarde (benefit) gericht en stapsgewijs bijdragen aan de transitie ambities.
Continue verbeteren hoort bij je QA verantwoordelijkheid. Jouw analyses zijn goed bruikbaar bij het toepassen en verbeteren van hulpmiddelen en methodieken. Hierbij is het belangrijk om ieder keer weer aansluiting te vinden met je omgeving zodat de verbeteringen haalbaar zijn (de verbetervoorstellen moeten aansluiten op het volwassenheidsniveau van de omgeving). Over de QA status en verbeteringen houdt je goed contact en ruggenspraak met collega’s van TPMO, m.n. de programmacontroller en de manager van TPMO.

Het QC-deel betreft op hoofdlijn het vroegtijdig signaleren van afwijkingen in relatie tot de met elkaar afgesproken werkwijze en de kwaliteit van de geleverde producten en resultaten. Ingeval dat een afwijking zich voortdoet is het de taak van de QA/QC-officer om samen met het programma en/of de lijn te zorgen dat zo snel mogelijk weer wordt voldaan aan de kwaliteitstandaarden. Dit doe je door jouw bevindingen inclusief voorstellen tot verbetering aan de programmadirecteur te rapporteren en na afstemming de verbeteringen met de spoormanagers en medewerkers door te voeren.
Ook ondersteun je bij in- en externe audits en onderhoudt contact met de voorzitter en secretaris van de Financiële Adviesgroep (FAT) over agendasetting.

Achtergrond opdracht

Het veranderprogramma Transitie SSC-ICT bestaat uit vijf onderdelen (sporen): dienstverlening, techniek, security, sturing en organisatie. Een programmadirecteur en vijf sporenmanagers hebben de dagelijkse leiding over meer dan 40 projecten die SSC-ICT klaarstomen voor de toekomst. Om dit veranderprogramma te ondersteunen, is het Transitie Programma Management Office (TPMO) opgericht.

Organisatorische context en cultuur

Wij zijn SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Ons shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU-voorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

- Minimaal BA Bedrijfskundige informatica / Executive Master of IT-Auditing (EMITA) of vergelijkbare opleiding. 

- Senior op gebied van QA/QC in een IT dienstverlenende omgevingen. 

- PRINCE2 of vergelijkbare training / opleiding / relevante praktijk ervaring.

- MSP of vergelijkbare training / opleiding / relevante praktijk ervaring.

- Relevante praktijk ervaring.

Werk- en denkniveau

- Aantoonbare (senior niveau) ervaring met het inrichten, implementeren en toepassen van kwaliteitssystemen en processen. / 2jaar ervaring 

- Aantoonbare ervaring (senior niveau) met het succesvol initieren/definieren, plannen en realiseren van complexe programma's/projecten in complexe omgevingen. / 5 jaar ervaring 

Wensen
Competenties

Resultaat en mens gericht. Kan goed communiceren met de verschillende lagen van de organisatie. Is in staat om kaders en processen juist te vertalen en deze werkend in de organisatie te implementeren.

 Kan onafhankelijk opereren en in kan zich goed staande houden in een organisatie die nog in het begin van haar groei naar volwassenheid verkeert.

Overige functiewensen

Je hebt een WO-werk- en denkniveau op het gebied van op het gebied van IT- en programma management, IT-risico beheersing, organisatie inrichtings- en verander vraagstukken in een IT Shared Service Centrum. 

Je hebt sterke communicatieve-, sociale- en adviesvaardigheden en je bent kundig in het organiseren en leiden van bijeenkomsten (workshops, conferenties, feedbacksessies, etc.) en werkt daarbij vanuit een Agile mindset. 

Je kunt actief luisteren, vragen stellen, confronteren en verbinden. 

Je bent in goed in staat gedrags- en denkpatronen en leerthema’s te signaleren en daar waar deze een belemmering vormen deze te benoemen en bespreekbaar te maken. 

Je neemt je verantwoordelijkheid, staat achter je keuzes en kunt deze ook uitstekend motiveren en beargumenteren. 

Je handelt altijd resultaat en mens gericht en werkt graag samen met collega’s. 

Je staat voor hen klaar om ze te helpen met issues en uitdagingen. 

Je bent analytisch sterk, kunt goed verbanden leggen en streeft altijd naar het best haalbare resultaat en naar verdere ontwikkeling van SSC-ICT en jezelf.