2x Senior ICT Beheerder

Opdrachtnummer: MY20091503   |   Sluitingstijd: 15-11-2021

calendar_icon

16-11-2020 t/m 15-11-2021

pin_icon

Maasland

clock_icon

16 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Interviews: in de week van ma 28 sep 2020

Opdrachtbeschrijving

1. Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door:

- het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen).
- uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen (NSA´s).
- het geven van functionele richtlijnen aan beheerders
- het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen;
- het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid.
- het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen.
- het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.

2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door:

- het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken.
- de samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren.
- het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden.
- het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen.
- het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders
- het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden

3. Draagt zorg voor het problem management door:

- het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.

Achtergrond opdracht

Vanuit de Mobile Device Management afdeling is de hosting van de apps overgedragen aan een andere afdeling. Deze afdeling zal verantwoordelijk zijn voor de hosting van de mobiele apps. Dit betekent dat er een app applicatie op een eigen hardware komt te draaien, enkeloudig, high-available of geografisch gescheiden. Deze applicatie zal geinstalleerd moeten worden en daarna beheerd worden. Dit houdt in monitoring, incidentafhandeling en uitvoering van wijzigingen. Maandelijks security patches, lifecycle en periodieke releases/hotfixes horen hier ook bij.

Het kan ook zijn dat er een applicatie als Proof Of Concept geinstalleerd moet worden. Hierbij dient contact opgenomen te worden met de leverancier om samen te kijken hoe de applicatie bij Defensie ingezet kan worden, zodat deze ook goed beheerd kan worden. Het maken van ontwerpen en werkinstructies is hierbij ook noodzakelijk. Evenals de kennisoverdracht naar de collega's. 

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Competenties

- Analyseren 
- Samenwerken 
- Communiceren 
- Initiatief
- Verantwoordelijk 
- Flexibel 
- Ontwikkelen medewerkers

Eisen
Werkervaring algemeen 

- Kandidaat heeft ervaring met implementatie trajecten Mobiele toepassingen d.w.z. met EMM/UEM infrastructuren en Apps. / 5 jaar ervaring 

- Kandidaat heeft ervaring met het opstellen van procedures voor App deployment / 5 jaar ervaring 

Werkervaring specifiek

- Kandidaat heeft ervaring met MobileIron architectuur / 5 jaar ervaring 

- Kandidaat heeft ervaring met het signen/wrappen en beheren van Apps (iOS en Android) / 5 jaar ervaring 

- Kandidaat heeft ervaring met het beheer en monitoring van MobileIron omgevingen / 3 jaar ervaring

- Kandidaat heeft ervaring met gestructeerd testen conform kwaliteitscriteria en het beschrijven van iOS en Android updates/releases / 3 jaar ervaring 

Overige vereiste kennisgebieden/opleidingen/ trainingen  

- Kandidaat heeft een HBO werk- en denkniveau, enerzijds door een afgeronde HBO opleiding richting ICT of techniek of anderzijds door minimaal vijf jaar werk- en denkervaring in deze richting. Dit dient te blijken uit het CV en zal tevens worden getoetst tijdens het toelichtend gesprek.  

- Kandidaat heeft een of meerdere trainingen gevolgd op het gebied van MobileIron architectuur     

Wensen

- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Informatiebeveiliging en security maatregelen te vertalen naar UEM/EMM oplossingen

- Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het analyseren van problemen (verstoringen, incidenten) binnen UEM/EMM

- Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in het opstellen van technische ontwerpen

- Kandidaat heeft bij voorkeur vaardigheid in het opstellen van adviezen en rapportages binnen het platvorm UEM/EMM

- Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Agile/scrum

- Kandidaat heeft bij voorkeur algemene theoretische kennis en werkervaring van ondersteunende processen binnen ITIL