Senior ICT Beheerder

Opdrachtnummer: MY21120283-3   |   Sluitingstijd: 21-01-2022 15:00

calendar_icon

22-02-2022 t/m 22-02-2023

pin_icon

Maasland

clock_icon

32 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Opdrachtbeschrijving

1. Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door:

-    het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ).
-    uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen ( NSA´s).
-    het geven van functionele richtlijnen aan beheerders
-    het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen;
-    het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid.
-    het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen.
-    het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.

2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door:

-    het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken.
-    de samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren.
-    het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden.
-    het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen.
-    het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders
-    het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden

3. Draagt zorg voor het problem management door:
- het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.

Achtergrond opdracht
Vanuit de Mobile Device Management afdeling is de hosting van de apps overgedragen aan een andere afdeling. Deze afdeling zal verantwoordelijk zijn voor de hosting van de mobiele apps. Dit betekent dat er een app applicatie op een eigen hardware komt te draaien, enkelvoudig, high-available of geografisch gescheiden. Deze applicatie zal geïnstalleerd moeten worden en daarna beheerd worden. Dit houdt in monitoring, incidentafhandeling en uitvoering van wijzigingen. Maandelijks security patches, lifecycle en periodieke releases/hotfixes horen hier ook bij.

Het kan ook zijn dat er een applicatie als Proof Of Concept geïnstalleerd moet worden. Hierbij dient contact opgenomen te worden met de leverancier om samen te kijken hoe de applicatie bij Defensie ingezet kan worden, zodat deze ook goed beheerd kan worden. Het maken van ontwerpen en werkinstructies is hierbij ook noodzakelijk. Evenals de kennisoverdracht naar de collega's.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen

Kandidaat heeft ervaring met implementatie trajecten en beheren van Open source omgevingen    
Kandidaat heeft ervaring met het documenteren en opstellen van beheer documentatie    
Kandidaat heeft ervaring met implementatie trajecten obv Open source oplossingen    
Kandidaat heeft ervaring met het beheer en monitoring van applicatie omgevingen

Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring op het gebied netwerk architectuur    
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het analyseren van problemen (verstoringen, incidenten) op Open Source omgevingen     
Kandidaat heeft bij voorkeur algemene theoretische kennis en ervaring van ondersteunende processen in de ICT    
Kandidaat heeft bij voorkeur vaardigheid in het opstellen van adviezen en rapportages van applicatie architectuur    
Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in het opstellen van technische ontwerpen op zowel Linux omgevingen    
Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Agile/scrum