Senior Ontwerper

Opdrachtnummer: MY210722725   |   Sluitingstijd: 17-08-2021 15:00

calendar_icon

18-10-2021 t/m 18-04-2022

pin_icon

Den Helder

clock_icon

38 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Opdrachtbeschrijving
Is verantwoordelijk voor optimalisatie en change begeleiding/ontwerp van diverse applicatie en data oplossingen binnen een onpremise IT landschap, in het bijzonder hosting van back-end specifieke software oplossingen (op het Linux platform en in mindere mate Windows platform). Werkzaamheden:
1. Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door:
- het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;
- het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;
- het opstellen van (inrichtings)documentatie;
- het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;
- het opstellen van quality certificeringen.
2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:
- het opstellen van een impactanalyse;
- het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten;
- het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch).
3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren:
- het bouwen van componenten;
- het aanpassen van bestaande componenten;
- het opstellen van testscenario's;
- het uitvoeren van testscenario's;
- het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen.
- het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties.

Achtergrond opdracht
Backfill BCP Project

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
Kandidaat beschikt over kennis van informatiebeveiliging, zoals BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)    
Kandidaat beschikt over kennis hosten en borging van diverse applicatieplatformen, zowel dot Net als niet Microsoft frameworks (PHP/JAVA)    
Kandidaat beschikt over kennis en ervaring met databases, relationeel en niet relationeel     
Kandidaat beschikt over kennis van identityManagement, IAM/PAM (Identity Access Management /Privileged Access Management)    
Kandidaat beschikt over kennis van monitoring, (denk aan producten als SCOM en Zabbix)    
Kandidaat beschikt over kennis van koppelingen en koppelvlak aspecten, ESB (Enterprise Service Bus), verzorgen van geborgde koppelingen intern en extern Defensie    
Kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met applicatiehosting en databasehosting in de breedste zin, waaronder integratieaspecten tussen alle bouwstenen en applicatie / data componenten en complexe landschappen met veel koppelingen en afhankelijkheden    
Kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met voor het vakgebied benodigde infrastructuur / platform gerelateerde zaken, denk hierbij aan zaken zoals:
o Authenticatietechnieken zoals Kerberos, Saml, etc
o DNS inrichting,
o Load balancing en andere HA technieken
o Scripting, met name PowerShell en Python
o Beveiligingstechnieken, encryptie
o Zonering & Segmentering concepten van applicaties & data
o Containertechnieken (ecosysteem & applicatie specifieke aspecten)
o Cloud Native concepten / technieken algemeen – IaaS / PaaS concepten & integratie
o CI-CD technieken / release management
o Ondersteunende tooling t.b.v. monitoring-bewaking / logging, antivirus, etc.
o Compute, netwerk, storage inrichting concepten
o Integratie tussen diverse werkplek componenten (thin/fat clients, mobile) naar back-end systemen
Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde MBO-4 opleiding of heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring op HBO-niveau.    

Wensen
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met IIS webserver en technisch beheer.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Apache webserver en technisch beheer.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met technisch schrijven    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met werken binnen grote organisaties (>1000 gebruikers)    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het coachen en begeleiden van ontwerpers op vakinhoudelijk gebied.