Senior Projectleider A3V

Opdrachtnummer: MY210721734   |   Sluitingstijd: 17-08-2021 12:00

calendar_icon

06-09-2021 t/m 31-12-2021

pin_icon

Utrecht

clock_icon

36 uur per week

Vanuit de Opdrachtgever is deze tijdelijke opdracht beoordeeld dat in het kader van de Wet DBA en de beleidsregels hieromtrent, alleen professionals voorgesteld kunnen worden die een dienstbetrekking hebben bij een Leverancier.

Opdrachtbeschrijving
Projectmatig succesvol implementeren van de verandering die het programma A3V (Analytics Veilig, Vertrouwd en Vernieuwend) met zich meebrengt. Het project heeft als doel om een nieuw analytics platform succesvol uit te rollen binnen de grootste analytics afdeling van de Belastingdienst. Bestaande producten moeten gemigreerd worden naar het platform en medewerkers moeten in staat zijn om toekomstige projecten daarbinnen te realiseren. De projectmanager organiseert de verandering samen met een klein, maar zeer gedreven team professionals en is in staat de belangen van de afdeling te vertegenwoordigen naar het programma. We zoeken een sterke verbinder, die rust en focus kan brengen, en ook weet hoe een complex implementatie- en verander project tot een goed einde te brengen. De project manager moet kunnen schakelen tussen operationele vraagstukken en strategische belangen en weet stakeholders daar goed in mee te nemen.

Achtergrond opdracht
De Belastingdienst wil analytics werkzaamheden zo veilig mogelijk uitvoeren. Daartoe is een programma opgericht, waarbinnen een vernieuwd Analytics Platform wordt ontwikkeld. Het platform wordt ontwikkeld door de IV organisatie van de Belastingdienst, in opdracht van het Belastingdienstbrede 'Domein Analytics'. Een van de Analytics partijen en ook verreweg de grootste die dit vernieuwde Analytics Platform in gebruik zal nemen is het organisatie onderdeel Datafundamenten & Analytics (DF&A). Het project wordt dan ook uitgevoerd in opdracht van DF&A. Het project is in 2019 gestart en loopt tenminste heel 2022 nog door. DF&A ontwikkelt en levert analytische producten (o.a. analyses, dashboards en statistische modellen) en diensten en wil de Belastingdienst
met deze producten ondersteunen in het vergroten van de compliantie van burgers en bedrijven. De uitdaging in dit project ligt in het vertalen van een IV-vernieuwing naar de werkvloer van DF&A, het creëren van draagvlak en daarbij oog houden voor de belangen van DF&A terug naar het overkoepelende programma. DF&A zoekt daarom een verbinder, met enige affiniteit en ervaring op het gebied van analytics, zodat je de belangen en benodigde activiteiten herkent en kunt initiëren. Ook zoeken we een projectleider die bekend is met het SAFE framework, zodat aansluiting gevonden wordt met de werkwijze van de teams. Tot slot: de omgeving is complex en dynamisch. De projectleider die we zoeken kan rust brengen in het team en brengt de ervaring mee om het
project in die complexiteit en dynamiek stevig neer te zetten.

Organisatorische context en cultuur
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Eisen

Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
Projectmgmt certificaten (Prince2 / IPMA of vergelijkbaar).
SAFE certificaten - aantoonbaar om kunnen gaan met een agile werkomgeving

Professionele Kennisgebieden
Projectmanagement

Werk- en denkniveau
Projecten in grote organisaties met een grote IT- en verander component. (10 jaar werkervaring)
Kennis van het ontwikkelen van analytische producten en werkwijzen. (5 jaar werkervaring)

Wensen

Competenties
Ervaring met het uitvoeren van Stakeholder management en dit aanwenden om de omgeving van het project te beinvloeden in lijn met de doelen van het project (Organisatiesensitiviteit en netwerken) Organiseren van een complex project d.m.v. duidelijke overleg, besluit- en escalatielijnen. Dit kunnen combineren met pragmatisme waar het nodig is en kan.
Stijlflexibiliteit: keuzes kunnen maken in juist het brengen van rust en verbinding of zonodig lijnen uit te zetten en een doorbraak te forceren.

Aanvullende kennis
Safe (Agile)
Analytics, bij voorkeur directe ervaring in analytics projecten