Senior Software Engineer

Opdrachtnummer: MY210913959   |   Sluitingstijd: 20-09-2021 09:00

calendar_icon

01-10-2021 t/m 31-12-2021

pin_icon

Den Haag

clock_icon

40 uur per week

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)

DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Organisatie
ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT component hebben. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU realiseert concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.

De afdeling ICTU Software Exprertise (ISE) levert diensten aan ICTU-projecten waarin software wordt ontwikkeld. Deze projecten kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden en wettelijke verplichtingen. De softwareontwikkeling wordt ondersteund door een ecosysteem van tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem.

De tools die binnen ICTU worden gebruikt zijn onder andere Docker, Portainer, Jira, Jenkins, Ansible, VMware, Azure DevOps Server, SonarQube, Git, Jasmine, Junit, Selenium, Robot Framework, JMeter, LoadRunner, OpenVAS, ZAP Scan. Hiermee wordt de gehele buildpipeline ondersteund, inclusief unittesten, geautomatiseerde functionele testen, performance testen en securitytesten.

Projectomschrijving
Het project BSNk realiseert de voorziening BSNk PP. Deze voorziening maakt het mogelijk om publieke en private authenticatie- en machtigingsmiddelen te gebruiken in het publieke domein. Het biedt de mogelijkheid om authenticatie op betrouwbaarheidsniveau hoog uit te voeren, om de privacy en veiligheid van de burger bij het inloggen te waarborgen. Deze voorziening wordt opgenomen in de toekomstige Wet Digitale Overheid (WDO).

Het systeem moet aan hoge eisen rondom veiligheid voldoen. Standaarden voor het uitwisselen van gegevens worden nauwkeurig gevolgd en er wordt gebruik gemaakt van cryptografie. Het project loopt inmiddels 6 jaar en zal naar verwachting in de loop van 2022 worden overgedragen aan een beheerpartij.
Van de Decryptiecomponent, een onderdeel van BSNk, is de broncode publiek beschikbaar

Voor dit project is ISE op zoek naar een Senior Software Engineer. Deze persoon zal
onderdeel uitmaken van een scrumteam van 3 ontwikkelaars en 2 testers.
Naast gedegen technisch kennis moet de persoon ook communicatieve kwaliteiten hebben en significante ervaring met het werken in een Agile-omgeving.

Gewenst profiel
De kandidaat is een zeer ervaren ontwikkelaar, gedreven door passie voor software engineering, en is in staat vanuit zijn/haar technische en inhoudelijke kennis een trekkende rol te hebben bij de verschillende team-activiteiten zoals ontwerp, technisch onderzoek c.q. analyse en de realisatie van de systemen. De kandidaat beschikt daarom over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en een goede technische ondergrond in het gebruik van de gevraagde methoden en technieken.

De kandidaat dient een grote mate van zelfstandigheid te hebben met betrekking tot het plannen, uitvoeren en bewaken van zijn/haar deelactiviteiten als onderdeel van de totale SCRUM sprintplanning.

Eisen
De kandidaat heeft academisch werk- en denkniveau en heeft minimaal 8 jaar relevantie werkervaring met:
•    Het ontwikkelen van complexe (enterprise) softwaresystemen in JavaEE / JakartaEE (CDI, EJB, JAXB, JAXRS, JAXWS, JPA, JMS);
•    Het schrijven en automatiseren van (unit-) testen;
•    Het ontwikkelen volgens design-patterns en ontwerpprincipes (SOLID);
•    Het inrichten en onderhouden van CI/CD pipelines;
•    Werken in Linux omgevingen;

Daarnaast heeft de aangeboden kandidaat een goede mondelingen en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de actuele OWASP top 10.

Wensen
Aantoonbare ervaring met cryptografie, PKI, SAML2 en ASN.1
Aantoonbare ervaring met overheidsstandaarden Digikoppeling en/of Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten (eTD)
Aantoonbare ervaring met testautomatisering in Java met Gauge
Aantoonbare ervaring met automatisering d.m.v. Groovy in Jenkins en/of SoapUI
Aantoonbare ervaring met frontend ontwikkeling in Angular 2+