Senior Systeem Beheerder

Opdrachtnummer: MY20080424-2   |   Sluitingstijd: 19-11-2021

calendar_icon

19-11-2020 t/m 19-11-2021

pin_icon

Den Helder

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
1. Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door:
• het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ).
• uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen ( NSA's).
• het geven van functionele richtlijnen aan beheerders.
• het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen.
• het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid.
• het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen.
• het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.

2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door:
• het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/ productverantwoordelijken.
• de samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren.
• het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden.
• het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen.
• het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders.
• het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden.

3. Draagt zorg voor het problem management door:
• het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuîteit.
• het initiëren en voorzitten van overleg met belanghebbenden en uitvoerenden.
• het (laten) implementeren van tijdelijke en definitieve oplossingen. Controle op de uitvoering, borging van ( hernieuwde)normen en kwaliteitsaspecten.

4. Draagt zorg voor de afstemming tussen de kaders gesteld door de clusters Producten en Processen op het gebied van:
• realiteit van de operatie, zowel in techniek, processen en haalbaarheid (bv beheerlast, doorlooptijden en gebruikersverwachtingen) en de samenhang met de totale ICT infrastructuur.
• levert een bijdrage aan audits van Interne Auditing en Accountantsdienst Defensie door het opleveren van onder o.a. audillrails, logfiles, autorisatie overzichten en uitwerking van technische normen.
• het adviseren over kaders, vorm, prestatie en gebruik van de bouwstenen en uil te voeren verbeteringen.
• uitwerken van investeringsdossiers en input leveren voor aanbestedingstrajecten.
• het opstellen van rapportages en appreciaties over de werking van de bouwstenen op het gebied van prestaties en verbruik.
• input leveren tbv actualisatie van de FKP's over gebruik, kosten en betrouwbaarheid.
• input leveren tbv actualisatie van operationele aspecten van de bouwstenen zoals betrouwbaarheid en continulleit Verifiëring en toetsen op bruikbaarheid.

Achtergrond opdracht
- explotatie GIT & INFRA

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Bijzonderheden / extra toelichting:
De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Competenties
- Analyseren
- Samenwerken 
- Communiceren
- Initiatief 
- Verantwoordelijk 
- Flexibel

Eisen
Werkervaring algemeen 
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring van en kennis met hosting applicaties op zowel Open Source als Microsoft platformen. / 4 jaar ervaring
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als Productspecialist of Sr Beheerder.  / 4 jaar ervaring
- Kandidaat heeft ervaring in het in het aansturen van mensen.  / 3 jaar ervaring   
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met en kennis van minimaal een (1) DBMS zoals Oracle, MySQL en SQL server.  / 2 jaar ervaring  

Vereiste kennisgebieden/opleidingen
- Aantoonbare meerjarige ervaring met Beheeromgeving / Tenminste 2 jaar

Overige vereiste kennisgebieden/opleidingen/ trainingen 
- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding    

Wensen
Relevante Werkervaring    
- Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met ServiceCenter (HP openvieuw).    
- Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het geven van adviezen en het doen van verbetervoorstellen.     
- Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het opstellen van Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en configuratiedossiers.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met Open Source stack en microsoft Stack.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met SCRUM en AGILE.     
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en werkervaring met ITIL processen.    

Kennis, opleidingen
- Kandidaat beschikt bij voorkeur over minimaal HBO opleiding op gebied van Informatica en/of bedrijfskunde.