Senior Systeembeheerder Alfresco

Opdrachtnummer: MY210210235-4   |   Sluitingstijd: 29-09-2021 15:00

calendar_icon

29-11-2021 t/m 29-11-2022

pin_icon

Diverse locaties

clock_icon

32 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Naam hoofdstandplaats : Maasland
Extra standplaats(en) : Utrecht


Opdrachtbeschrijving

1. Beheert het Alfresco platform door oa.:
het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;
het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;
het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;
het instrueren, begeleiden en coachen van beheerders ICT (junior en medior);
het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
het laten registreren van afwijkingen en problemen;
het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;
het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:
het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;
het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;
het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis;
het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie
het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;
het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;
het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen

Achtergrond opdracht

Uitvoeren van dagelijks beheerwerkzaamheden van de Alfresco systemen.
Ondersteunen van de ontwerper van Alfresco. Begeleiden junior Alfresco beheerders (kennisoverdracht, coachen)

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen

- Kandidaat heeft tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring met Alfresco producten t/m de huidige versie 6.2.    
- Kandidaat heeft tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van technische documentatie (bijvoorbeeld: inrichtingsdocumentatie, configuratiedocumentatie, werkinstructies)    
- Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met Linux Server.    
- Kandidaat heeft tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring met het begeleiden, coachen en opleiden van junior collega's  
- Kandidaat heeft een afgeronde MBO-opleiding    

Wensen

- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Ubuntu 18.04 en/of Tomcat en/of Apache.     
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Solr en/of ELK en/of Oracle en/of Java en/of Zabbix en/of Puppet.     
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met GitLab CI/CD.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Docker en/of Kubernetes.     
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Security en Netwerken.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met ECM binnen de Rijksoverheid.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van DevOps.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van ITIL processen.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van projectmatig werken (Prince2).    
- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van Agile/SCRUM.