Senior TM consultant

Opdrachtnummer: MY20062525   |   Sluitingstijd: 01-09-2021

calendar_icon

01-09-2020 t/m 01-09-2021

pin_icon

Utrecht

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
Inzet als business consultant binnen het team TM (Transport Management) met deskundigheid van de modulen SAP TM. Inzet in het project O4.
Taken:
- Samen met defensieontwerpers vormgeven van procesontwerpen
- Het zelfstandig werken in SAP M&F projecten
- Eindverantwoordelijk dragen voor projectdelivery
- Het initieren van wijzigingsvoorstellen
- Afhandelen van productieverstoringen
- Deelnemen in SAP M&F beheerprojecten
- Customizen SAP-TM, project O4
- Opleiden toekomstige functioneel beheerders
- Faciliteren van workshops

Achtergrond opdracht
De afdeling MLO&F IT (Materieel-logistiek en Financiën) van JIVC (Joint IV Commando ) is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen tbv het M&F (Materieel-logistiek en Financiën) domein. Het Ketenteam M&F levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. De afdeling MLO&F IT is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten. De verantwoordelijkheid van de afdeling MLO&F IT strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die de Afdeling MLO&F IT daartoe levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt de Afdeling MLO&F IT daarbij op als de regisseur van de totale IV-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut. De afdeling MLO&F IT reguleert vraag en aanbod, zorgt voor een tijdige innovatie van de geleverde producten en diensten en draagt zodoende bij aan betaalbare Defensie IVvoorzieningen onder het adagium goed, is goed genoeg. Daar waar de gebruiksomstandigheden dit vereisen worden strengere eisen gehanteerd, zowel t.a.v. het gebruik, de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit als t.a.v. de instandhouding en de achtergelegen ondersteuning. De afdeling MLO&F IT biedt klanten en gebruikers één loket. De levering van producten en diensten is voorspelbaar op de aspecten kwaliteit, tijd en geld. Om op korte termijn voldoende kwalitatief uitvoering te kunnen geven aan deze werkzaamheden heeft JIVC, Afdeling MLO&F IT behoefte aan een Senior IT Consultant binnen het SAP-domein met kennis van logistieke processen en de SAP modules: MM, DFPS en TM. Van deze consultant wordt verwacht dat hij/zij zowel zelfstandig kan werken als ook op basis van een toegekend werkpakket leiding kan geven aan een of meer.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Bijzonderheden / extra toelichting
De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Competenties
- Analyseren
- Communiceren
- Creatief
- Felxibel
- Initiatief
- Integer
- Klantgericht
- Nauwkeurig

Eisen
Werkervaring algemeen
    
- Kandidaat heeft tenminste 6 jaar werkervaring in SAP beheerorganisatie of implementatietrajecten    
- Kandidaat heeft tenminste 6 jaar werkervaring van SAP-TM    

Overige vereiste kennisgebieden/opleidingen/ trainingen  
- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding    

Wensen
Relevante Werkervaring 
- Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in het inrichten (customizen) van SAP modulen TM.     
- Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in het geven van workshops    
- Kandidaat heeft bij voorkeur 6 jaar werkervaring bij Rijksoverheid    
- Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Agile werken.     

Kennis, opleidingen
- Kandidaat heeft bij voorkeur een SAP-TM certificaat.