Senior VUE Front-end Ontwikkelaar

Opdrachtnummer: MY22011389   |   Sluitingstijd: 20-01-2022 12:00

calendar_icon

01-02-2022 t/m 31-12-2022

pin_icon

Den Haag

clock_icon

36 uur per week

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)

DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Afdeling/Projectomschrijving

Wil jij werken voor mensen die heel hard steun nodig hebben en elke dag zitten te wachten op het resultaat van jouw werk? Mensen die jouw inzet dubbel en dwars waard zijn? Werken aan het beter maken van een stukje maatschappij dat vol in de schijnwerpers staat en jouw talent nodig heeft? Kom dan werken voor het Programma Persoonsgebonden Budget 2.0 bij ICTU.

ICTU werkt aan een betere digitale overheid in diverse projecten en programma’s, zie daarvoor www.ICTU.nl. Eén daarvan is het Programma PGB2.0. Dat is een ketensamenwerking van de belangenorganisatie voor PGB-houders Per Saldo, zorgverzekeraars (verenigd in ZN), zorgverleners (via de BVKZ), gemeenten (via de VNG), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Ministerie van VWS. Aan dit programma neemt ICTU deel als partner en softwareontwikkelaar.

Zelf de regie houden over de zorg die je nodig hebt: daarvoor kun je een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Een gemeente of zorgverzekeraar toetst de aanvraag en verstrekt je een pgb-trekkingsrecht. De SVB keert het geld voor de verleende zorg namens jou uit aan de zorgverlener. Zo’n 120.000 mensen gebruiken nu een pgb, die daarvoor zelf contracten afsluiten met hun 300.000 zorgverleners. Al deze contracten en declaraties moeten worden verwerkt, gecontroleerd en uitgevoerd. Daarvoor bouwt ICTU aan het online ‘PGB Portaal’ waarin budgethouders en zorgverleners zelf hun administratie snel, gemakkelijk, overzichtelijk en veilig kunnen gaan verwerken. (Het openbare deel is te zien op mijnpgb.nl; gebruikers vinden er pas na inlog hun eigen gegevens.)

Binnen het programma PGB2.0 is ICTU verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en het applicatiebeheer van het zorgdomein, in opdracht van het ministerie van VWS. We doen dat op een agile werkwijze met meerdere scrumteams, architecten, analisten, en een kleine staf. Maar vooral doen we dat met tachtig bezielde mensen die met passie werken aan een betere toekomst voor de budgethouders. Onze taak op hoofdlijnen: we bouwen nieuwe functionaliteit, we ondersteunen conversie van data uit oude systemen, we bouwen aan de techniek achter het portaal zodat die geschikt wordt voor landelijke uitrol en we leveren applicatiebeheer voor de reeds aangesloten gebruikers.

Voor het front-end development team, belast met het overzetten van de huidige front-end naar VUE en het (door)ontwikkelen van nieuwe functionaliteit i.c.m. een .NET backend, zoekt ICTU een Senior VUE Ontwikkelaar met oog voor UX Design, accessibility en kwaliteitsborging.

ICTU zoekt hiervoor 1 Senior Vue Front-end Ontwikkelaar.
Inzet is minimaal 32 uur per week voor de periode 01-02-2022 tot en met 31-12-2022 (met optie op verlenging, het is een meerjaren-project).

Het Programma PGB2.0 kent een complexe omgeving, zowel politiek-bestuurlijk als organisatorisch, terwijl de maatschappelijke druk hoog is. Daarom vragen we ervaring met dit soort gevoelige projecten en de nodige flexibiliteit.

De complete ploeg van ICTU PGB2.0 bestaat uit circa tachtig mensen. Het is een team met passie voor de mensen waarvoor wij werken. Deze mensen hebben heel hard nodig wat wij maken en we gaan honderd procent voor ze. We zijn professionals die met passie en humor in een complexe omgeving een stukje van de wereld beter maken. Wij geven professionals een grote mate van zelfstandigheid en kennen korte lijnen. Wij doen actief aan persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Iets voor jou?

De complete ploeg van ICTU PGB2.0 bestaat uit circa tachtig mensen. Het is een team met passie voor de mensen waarvoor wij werken. Deze mensen hebben heel hard nodig wat wij maken en we gaan honderd procent voor ze. We zijn professionals die met passie en humor in een complexe omgeving een stukje van de wereld beter maken. Wij geven professionals een grote mate van zelfstandigheid en kennen korte lijnen. Wij doen actief aan persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Iets voor jou?


Gewenste profiel

De kandidaat is een ervaren Senior VUE Ontwikkelaar die gewend is in een multidisciplinair team te opereren. De kandidaat is in staat vanuit zijn technische en inhoudelijke kennis een bijdrage c.q. ondersteuning te verlenen aan de verschillende teamactiviteiten.

De kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en een goede technische ondergrond in het gebruik van de gevraagde methoden en technieken.

De kandidaat dient een grote mate van zelfstandigheid te hebben met betrekking tot het plannen, uitvoeren en bewaken van zijn deelactiviteiten als onderdeel van het SCRUM team.

Het belangrijkste onderdeel van de werkzaamheden bevat het implementeren van een nieuw front-end framework (VueJS) in de bestaande live omgeving. Hierbij wordt er gewerkt met T-shaped developers. Deze houden zich bezig met de implementatie van de Vue front-end, welke gebruik maakt van een .NET back-end, en de opzet en het onderhoud van het designsysteem. Daarnaast houden de developers zich ook bezig met het voorbereiden, uitvoeren en onderhouden van (automatische) tests op basis van Jest, Cypress en Backstop.

Eisen

Een test die cognitieve capaciteiten, alsmede verbaal en schriftelijk redeneervermogen toetst op HBO+/WO niveau, behoort tot de mogelijkheden!

De kandidaat heeft minimaal 5 jaar relevante en courante werkervaring met:
•    Het ontwikkelen van cross-browser, responsive applicaties (client/server) en sites m.b.v. VueJs en typescript;
•    Automatisch technisch en Functioneel testen van werkzaamheden.
•    User experience en gangbare UX-design principes voor web en mobile.

De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar relevante en courante werkervaring met/ in:
•    Een Senior Front-end positie, waarbij enerzijds opgetreden wordt als kartrekker van
Front-end ontwikkeling en anderzijds als brugfunctie tussen business & IT (pro-actief en omgevingssensitief);
•    Ruime ervaring met het VueJS framework, typescript en implementatie van een herbruikbaar en op componenten gebaseerd designsysteem;
•    Het ontwikkelen vanuit gebruikersperspectief: kent de toegevoegde waarde van bruikbaarheid (usability) en toegankelijkheid (accessibility, WCAG/ webrichtlijnen);
•    Typescript, Javascript, ES5 en ES6 (unit-test tools Jest en of Jasmine);
•    HTML(5), CSS(3), SCSS en/of SASS;
•    Ervaring met het aanmaken en onderhouden van automatische test in Cypress of gelijkwaardig framework.
•    Kwaliteitsgericht ontwikkelen (Quality Assurance) cf. ISO25010, alsmede volgens design-patterns en ontwerpprincipes met een actuele kennis van de OWASP-top 10.
•    Is minimaal 32 uur per week beschikbaar en bereid om, zolang nodig, volledig digitaal vanuit huis te werken.

Goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wensen:

Courante kennis en ervaring met:
- Hoge accessibility eisen;
- RESTful API's / JSON / XML (met focus op performance);
- Package management NodeJs (npm), Webpack, Nuget, Bower;
- Databases: MSSQL.
- Ervaring met backend development op basis van .NET

Courante ervaring met kwaliteitsborging, waaronder:
- Code coverage tools, zoals: Karma en of Jasmine;
- Maintainability analysis tools, zoals: SonarQube, JSLint, ESLint, Reshaper, StyleCop;
- Automatische test tools, zoals: Jest, Cypress, Selenium, xUnit, Junit;

Ervaring met vergelijkbare rollen en opdrachten

Ervaring met softwareontwikkeling in de zorgsector/ verzekeringssector.