Solution architect

Opdrachtnummer: MY210608613   |   Sluitingstijd: 22-06-2021 12:00

calendar_icon

01-07-2021 t/m 31-12-2021

pin_icon

Apeldoorn

clock_icon

36 uur per week

Vanuit de Opdrachtgever is deze tijdelijke opdracht beoordeeld dat in het kader van de Wet DBA en de beleidsregels hieromtrent, alleen professionals voorgesteld kunnen worden die een dienstbetrekking hebben bij een Leverancier.

Opdrachtbeschrijving

De Solution Architect geeft vorm aan de door de business gedefinieerde bedrijfsbehoeften en ontwerpt daarbij passende ICT-oplossingen. Hierdoor ben je zowel op technisch gebied als voor de business de gesprekspartner en weet je beide partijen mee te nemen in je denkwijze. De Solution architect:

-    Stelt ICT-Startarchitectuur op c.q. legt de requirements (en kaders) vast.
-    In kaart brengen van de wijzigingen behorende bij een release c.q. inschatten consequenties van een opdracht.
-    In kaart brengen van de producten (configuratie-items), die door de beoogde wijzigingen worden geraakt.
-    Verificatie richting business informatiemanagement, beheerprocessen en infrastructuurmanagement.
-    Het uitvoeren van architectuurcontrol bij projecten, scrumteams, releasetrains, valuestreams tijdens de systeemontwikkeling

*    Het samen met relevante partijen (business, epic-owners) vaststellen van de impact van voorgenomen wijzigingen op het domein en het verder uitwerken van de gevolgen voor het domein door te inventariseren, onderzoek en dergelijke. Je stemt de resultaten af met de Ketentafel Verandering I&B;
*    Je stelt een houtskoolschets op en draagt tevens bij aan het opstellen van een business case voorafgaand aan het maken van de SolutionAchitectuur;
*    Je vertaald de eisen en wensen van de business en stelt daarmee, in samenhang, de Solution Architectuur op die voldoet aan de eisen van de Enterprise Architectuur van de Belastingdienst en de relevante referentiearchitecturen;
*    Het uitdragen van de Solution Architectuur door deel te nemen aan SAFe events als PI planning en Inspect & Adapt;
*    Je stemt de voorgenomen wijzigingen in de informatiearchitectuur af met de portfoliomanager en de epic-owners om de gevolgen voor het portfolio van IBS I&B te bepalen;
*    Het na accordering van de Solution Architectuur bewaken dat de oplossing gerealiseerd wordt conform de uitgewerkte architectuur door toe te zien op ontwerp, bouw en test, het signaleren van afwijkingen en zonodig bijsturen daarvan. Afwijkingen zonodig bespreken met Domeinarchitect/IT-Architect;
*    Tijdens de ontwerp- en realisatiefase van software-ontwikkeltrajecten ben je een vraagbaak en adviseur voor ontwerpers, bouwers, testers en database/-specialisten, zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de te hanteren methodieken;
*    Samen met andere architecten beoordeel/review je periodiek alle solutionarchitecturen die binnen het domein tot stand komen. Hiervoor neem je ook deel aan of heb je zitting in de architectuurboard;
*    Vaststellen non functionele eisen op domein niveau. Meedenken over non functionele eisen op feature niveau;
*    Het uitdragen van de architectuurvisie van I&B naar stakeholders;
*    Sparren met Product Management om de allocatie in capaciteit van de teams af te spreken voor terugdringen technische schuld.

Achtergrond opdracht
Binnen IBS Inning en Betalingsverkeer zoeken we een solution architect voor de agile release train Kantoor. Daarnaast neemt de Solution architect deel aan de architectuur board van Inning en Betalingsverkeer voor zijn/haar aspectgebied en aan het Architectuuroverleg.

Organisatorische context en cultuur
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.
Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Eisen
Professionele Kennisgebieden
Architectuur (methoden, modelleer-technieken, tools, modellen, etc.)

Werk- en denkniveau

Wo werk en denkniveau

technisch- als businessgeoriënteerd


Wensen


Competenties


analyseren, omgevingsbewustzijn, organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, plannen en organiseren,Aanvullende kennis


Je hebt een WO werk- en denkniveau en bij voorkeur een diploma in een voor de functie relevante richting; Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare en relevante werkervaring in een soortgelijke functie;Overige functiewensen

Voor deze inzet zoeken wij een solution architect die zowel technisch als business-georiënteerd is. Dit moet blijken uit de communicatie richting de ontwikkeltaems als de gesprekken met stakeholders aan de businesskant.