Solution Architect Grensdomein KMar

Opdrachtnummer: MY210609611   |   Sluitingstijd: 16-06-2021 15:00

calendar_icon

17-08-2021 t/m 17-08-2022

pin_icon

Diverse locaties

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Opdrachtbeschrijving

Als vast onderdeel en key speler binnen het projectteam ga je op basis van het Project Start Architectuur (PSA) document en eisen en voorschriften vanuit de Defensie/KMar organisatie aan de slag met een concrete solution (component/service) architectuur.
We zoeken iemand die in staat is om op alle niveaus en over verschillende onderwerpen effectief te communiceren. Het ene moment ben je in discussie met enterprise architecten over nieuwe Enterprise architectuur principes, het volgende ogenblik ben je met business analisten een heel concreet probleem aan het afpellen en weet je de juiste vragen te stellen om tot een gewogen oordeel over de te kiezen oplossingsrichting te komen. En passant geef je advies aan een infrastructuur consultant, die worstelt met de uitwerking van het technisch detailontwerp van een koppeling en zorg je ervoor dat hij weer verder kan met zijn werk.
We maken gebruik van een combinatie van verschillende software oplossingen in combinatie met specifiek voor de KMar te realiseren koppelingen. Daarbij moet dit geheel landen op een nieuw te ontwikkelen infrastructuur, dat ook de nodige eisen aan de oplossing stelt. Je draagt, samen met de technisch projectleider, zorg voor een oplossing die succesvol uitgerold kan worden binnen de KMar.
Je zoekt inhoudelijk afstemming met alle relevante stakeholders en maakt hiermee concrete afspraken die de belangen van de KMar en het project dienen. Je speelt een belangrijke rol bij de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van de oplossing.

Achtergrond opdracht
Daar zijn waar het er op aankomt. Daarvoor staat de KMar. Om hier nu en in de toekomst invulling aan te kunnen geven, maakt de Koninklijke Marechaussee momenteel een transformatie door van gebiedsgebonden naar Informatie Gestuurd Optreden (IGO). Hiervoor zijn informatieproducten benodigd die relevante, correcte en actuele informatie leveren op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Informatie die onder andere door het Landelijk Tactisch Commando (LTC) gebruikt wordt voor de besluitvorming om mensen en middelen effectief en efficient in te zetten.
De ontwikkeling naar een informatie gestuurde organisatie is voor een deel een ICT gerelateerd onderwerp. De Kmar heeft met haar programma Future Borders een visie uitgewerkt over een vernieuwing van het grensbewakingsproces.Kmar werkt daarin nauw samen met het ministerie van Jusitie en Veiligheid en Schiphol. Het grensproces is aan veel wijzingen onderhevig die vaak voortvloeien uit regelgeving vanuit de Europese Unie. Daarbij is de KMar vaak gebonden aan deadlines als het gaat om implementatie van een verordening. JIVC, in bijzonder de afdeling COC2 (Civiel Operationeel Command and Controll) is verantwoordelijk voor de projecten die zorgen voor de technische invulling van het vernieuwd grensconcept.
In het IV-landschap van de KMar wordt meer en meer informatie uitgewisseld tussen systemen en met systemen van ketenpartners. Hierbij wordt van de kandidaat verwacht dat invulling gegeven wordt aan de betreffende functionaliteit en rekening gehouden wordt met beveiligingsaspecten. De kandidaat is een onmisbare schakel tussen, niet alleen aan de business kant, maar ook de IT kant en de bijbehorende verwervingskant.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Hoofdstandplaats:
Utrecht

Extra standplaatsen: Den Haag, Maasland


Eisen

Werkervaring algemeen    
Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het analyseren van bedrijfsprocessen binnen (rijks-, provinciale- of gemeentelijke-) overheidsinstellingen.    

Werkervaring specifiek    
Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen, integratie en implementatie van service georiënteerde oplossingen op basis van bestaande software producten en koppelingen.    
Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare kennis en ervaring van methodes en technologieën op het gebied van Service Oriënted Architecturen (SOA) en Identity and Access management (IAM) en Secure Software Development (SSD) en Risico Analyse en Data Governance     

Overige vereiste

Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2.
Kandidaat heeft aantoonbare kennis van Prince2 en Agile/Scrum als technieken en methoden voor programma- en projectmanagement .    
Kandidaat is TOGAF gecertificeerd    
Kandidaat is Archimate gecertificeerd    
Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding    

Wensen

Relevante Werkervaring    
Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van IT architectuur en bedrijfsprocessen binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie).    
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en aantoonbare ervaring met verschillende architectuurgebieden en methoden (business-, applicatie-,data- en infrastructuurarchitectuur)
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met:
Defensie BeveiligingsBeleid
en Defensie te Beschermen Belang (TBB) bepalingen en
Statement of Compliance - Koppeling (SOC-K)
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en/of de voorloper hiervan en het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR)     
Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG) .    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Wet Politie Gegevens (WPG) .    


Kennis, opleidingen

Kandidaat heeft bij voorkeur een DEMO certificaat     
Kandidaat heeft bij voorkeur een BCS Solution Architectuur certificaat     
Kandidaat heeft bij voorkeur een CISSP en/of CRISC en/of SABSA certificaat     
Kandidaat heeft bij voorkeur een CBIP certificaat     
Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde Master opleiding Bedrijfskunde of Informatiekunde.