Solution Architect IBS Bedrijfsvoering

Opdrachtnummer: MY210312322-4   |   Sluitingstijd: 20-09-2021 12:00

calendar_icon

15-10-2021 t/m 31-12-2021

pin_icon

Diverse locaties

clock_icon

36 uur per week

Hoofdstandplaats: Apeldoorn

Alternatieve standplaats: Utrecht

Toelichting: Af en toe worden de werkzaamheden uitgevoerd in Utrecht.

Opdrachtbeschrijving

Werkzaamheden betreffen op ar- en ontwerp-niveau uitvoeren van onderzoeken, impactanalyses, houtskoolshetsen en POCs, zodat deze kunnen worden opgenomen als scenario's in Businesscases, die ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd aan bestuurders. Na besluitvorming dient een gekozen scenario verder uitgewerkt te worden naar werkpakketen in een globaal ontwerp en worden de werkzaamheden verder voorbereid.

Als solutionarchitect breng jij de business en IT bij elkaar. Je vertaalt de businessvraag naar effecten op het bedrijfsproces en het IV landschap en legt dit vast. Je draagt bij aan het opstellen van impactanalyses en businesscases, door oplossingsrichtingen te geven en inschattingen van de omvang te maken. Je werkt architectuur-modellen uit en deelt je kennis en ervarin. Dit alles doe je binnen de kaders van de concern- en domeinarchitectuur.
Vanaf begin 2021 kan worden meegewerkt aan de invulling van business-case-scenario's. Daarvoor wil ik graag tijdelijk solutionarchitecten aantrekken, die onder andere ervaring hebben met aanschaf en vervanging van aangekochte producten en bekend zijn met HR-processen (In- door-, uitstroom van medewerkers, maar ook ARBO-zaken en BI op gebeid van HR-processen).

De werkzaamheden hebben raakvlakken met volgende profielen uit kwalitateiytsraamwerk: 

1.1.1 Informatiearchitectuur 

1.1.2 Functioneel Ontwerp / Startarchitectuur 

1.1.3 Applicatiearchitectuur 

1.1.5 Systeem Architectuur 

1.1.6 Enterprise Architectuur

Achtergrond opdracht
IBS Bedrijfsvoering(BV) is verantwoordelijk voor ontwikkeling, beheer, exploitatie van alle software systemen die gebruikt worden bij de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de Belastingdienst. Voor deze opdracht ligt de primaire focus op ondersteuning van de Personeelsprocessen, zoals werving en selectie, ontwikkeling, assessments , arbo, tijdwerkregistratie, workflow en BI. 

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door informatiemanagementafdeling van de O&P-organisatie, in nauwe samenwerking het team Personeel, welke de actuele software systemen beheerd. De systemen die worden onderhouden en geïmplementeerd zijn deels eigen ontwikkeling, maar veelal extern ingekochte producten. Tevens wordt steeds meer gebruik gemaakt van Rijksbrede ontwikkelingen waarbij gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van aangekochte en ontwikkelde producten. De keten waarin je komt te werken is stappen aan het zetten naar agile werken.

Organisatorische context en cultuur

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.
Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Eisen
Professionele Kennisgebieden
Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, etc.)

Werk- en denkniveau

Ervaring met procesarchitectectuur ( 2 jaar werkervaring)

Ervaring met SAAS-oplossingen ( 2 jaar werkervaring)

aantoonbare ervaring met agile / scrum werken. ( 1 jaar werkervaring)

Ervaring met opstellen/meewerken Imapctanalyses en Businesscases ( 4 jaar werkervaring)

Wensen

Competenties

Samenwerken: werkt in team en ketenverband actief mee aan het gezamelijke resultaat en draagt bij aan een goede werksfeer. 

Initiatief: onderkent risico en issues tijdig en neemt tijdig het initiatief tot het (laten) nemen van maatregelen. 

Flexibiliteit: gaat soepel met veranderingen en onverwachte situaties om. 

Resultaatgericht

Aanvullende kennis
Inhoudelijk bijdragen aan businesscases 

Kennis van de Belastingdienst, P-direkt Kennis van HR-processen, waaronder instroom, doorstroom (opleidingen/ontwikkeling), vitaliteit. 

Kennis van workflow en BI op HR-gebied

Overige functiewensen

Ervaring met opstellen Globaal Ontwerpen 

Ervaring met BIZZdesign Enterprise Studio of ArchiMate. 

Kennis/ervaring van/met SAP HR. 

Ervaring aanbestedingen (van SAAS-oplossingen).