Sr. Ontwerper (Architect)

Opdrachtnummer: MY19121638-3   |   Sluitingstijd: 15-07-2021

calendar_icon

15-07-2020 t/m 15-07-2021

pin_icon

Den Helder

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor alngere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B-screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Opdrachtbeschrijving

Werkzaamheden:
1. Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door:
- het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;
- het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;
- het opstellen van (inrichtings)documentatie;
- het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;
- het opstellen van quality certificeringen.

2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:
- het opstellen van een impactanalyse;
- het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten;
- het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch).

3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren:
- het bouwen van componenten;
- het aanpassen van bestaande componenten;
- het opstellen van testscenario's;
- het uitvoeren van testscenario's;
- het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen.
- het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties.

Achtergrond opdracht
Inhuur COC 2

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Competenties
- Analyseren
- Samenwerken
- Communiceren
- Initiatief 
- Verantwoordelijk
- Flexibel

Eisen
Werkervaring algemeen

- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met minimaal een (1) van de scripttalen Linux Shell, PERL, SQL, windows powershell. / 2 jaar ervaring  
- Kandidaat heeft aantoonbaar met een complexe IT omgeving (meer dan 500 eindgebruikers). / 2 jaar ervaring    
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Linuxsystemen. / 2 jaar ervaring    
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Oracle databases. / 2 jaar ervaring     

Vereiste kennisgebieden/opleidingen
 
- Systems Engineering / minimaal 3 jaar ervaring      
- Aantoonbare meerjarige ervaring met Beheeromgeving / minimaal 3 jaar ervaring   

Overige vereiste kennisgebieden/opleidingen/trainingen
- Kandidaat heeft minimaal HBO werk en denk niveau, aantoonbaar door minimaal 5 jaar werkervaring op HBO niveau.    

Wensen
Relevante werkervaring 
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het opstellen van Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en configuratiedossiers.
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met projectmatig werken.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het geven van adviezen en het doen van verbetervoorstellen.
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het doorlopen van lifecycles van applicatie landschappen.
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met releasemanagment en Big data.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervarig met Technology Trend Monitoring.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met Innovating.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met Compenent integration.