SR Software engineer ELIAS GIS

Opdrachtnummer: MY210223266   |   Sluitingstijd: 02-05-2022

calendar_icon

03-05-2021 t/m 02-05-2022

pin_icon

Amersfoort

clock_icon

32 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving

Onderhoud van ons basissysteem ELIAS en de daarbij behorende GIS-Koppelingen

Achtergrond opdracht

De Sectie Systeemontwikkeling en Integratie binnen de afdeling Landgebonden IT bij het JIVC ontwikkelt voor het landoptreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. operationele commandovoering. Voor het mobiele domein ontwikkelt de sectie Projecten en Ontwikkeling ook de dragende (communicatie-) infrastructuur. In het mobiele domein is dit het Battlefield Management Systeem (BMS) en in het dismounted domein het VOSS project.
De werkzaamheden worden verricht in een klein team bij LGIT/SO&I in Amersfoort in nauwe samenwerking met overige ontwikkel- en testteams (deels burger, deels militair personeel) en in nauwe samenwerking met de leverancier van de CV90. Van de medewerker wordt verwacht dat in voorkomende gevallen tijdens testen van de koppeling op locatie van de leverancier (Zweden) ondersteuning kan worden geboden. De communicatie met de externe toeleverancier geschiedt in het Engels. Alle documentatie (testverslagen en rapporten) wordt in de Engelse taal geschreven

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen

- Kandidaat heeft kennis van en ervaring met C#.NET en WPF / 10 jaar ervaring 

- Kandidaat heeft kennis van en ervaring met GIS systemen / 10 jaar ervaring 

- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding    

- Kandidaat heeft een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau C2   

- Kandidaat heeft een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Engelse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau C2    

Wensen

- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met C2 systemen

- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met GIT    

- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het werken in AGILE-teams    

- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met TFS    

- Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar kennis en ervaring binnen defensie    

- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en ervaring met Unit-testen en testen in het algemeen    

- Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde HBO-opleiding op IT-gebied