Sr Systeemontwikkelaar

Opdrachtnummer: MY210107159   |   Sluitingstijd: 28-02-2022

calendar_icon

01-03-2021 t/m 28-02-2022

pin_icon

Utrecht

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
WERKZAAMHEDEN
1. Ontwerpt, maakt en beschrijft (delen van) meervoudig complexe informatiesystemen, door:
- het opstellen van oplossingsalternatieven om de gewenste informatievoorziening te bereiken;
- het doen van aanbevelingen;
- het ontwerpen informatiefuncties;
- het detailleren en beschrijven van applicatiestructuren;
- het ontwerpen van programmaspecificaties en het vaststellen en beschrijven van systeemdelen
- het specificeren en ontwerpen van invoer , opslag, uitvoer en presentatie;
- het ontwerpen, vervaardigen en documenteren van (onderdelen van) informatiesystemen;
- het onderhouden van applicatieprogramma's en de bijbehorende documentatie;
- het vertalen van systeemeisen inzake de beveiliging;
- het aanpassen van applicatieprogramma's aan door de klantorganisatie gewenste situaties;
- het beheren en actueel en volledig houden van programmabibliotheken en het uitvoeren van versiebeheer.
2. Test en implementeert systeemontwerpen, door:
- het testen met behulp van testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen;
- het beheren van systeemtestplannen;
- het samenstellen en beheren van testgevallen en testbestanden;
- het controleren, analyseren en documenteren van testresultaten;
- het maken van voorstellen voor aanpassing van programmatuur en documentatie;
- het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van het ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieproces;
- het beoordelen van de aspecten correctheid, consistentie en het voldoen aan vooraf vastgestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden;
- het inventariseren en analyseren van de voorwaarden en wensen die moeten worden vervuld bij de technische overgang van bestaande naar nieuwe informatiesystemen;
3. Analyseert en lost storingen op, door:
- het analyseren van problemen in informatiesystemen;
- het oplossen en verhelpen van de storingen, eventueel in overleg met de leveranciers van hard- en software;
- het ondernemen van acties om storingen te voorkomen;
- het analyseren van problemen in de technische infrastructuur en de gegevensverwerkende processen;
- het oplossen van problemen of het toewijzen van problemen aan experts;
- het bewaken van de voortgang.
4. Stelt instructies op en verzorgt kennisoverdracht, door:
- het opstellen en onderhouden van werkinstructies van geautomatiseerde informatiefuncties in de vorm van gebruikersinstructies;
- het transformeren van werkinstructies en procedures van zowel geautomatiseerde als handmatige delen van informatiesystemen tot gebruikershandleidingen;
- het onderhouden van gebruikershandleidingen;
- het beschrijven, afstemmen, bepalen en onderhouden van productieplannen;
- het geven van voorlichting op informaticagebied in de organisatie over automatiseringstoepassingen.


Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen

Kandidaat heeft aantoonbare kennis van computerapparatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeertalen; / 2 jaar
- kennis van en vaardigheid in het ontwikkelen van meervoudig complexe informatiesystemen;
- vaardigheid in het ontwerpen, maken en beschrijven van meervoudig complexe informatiesystemen;
- vaardigheid in het analyseren van informatiseringvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen;   
Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare beroepsmatige ervaring als softwareontwikkelaar.  / 3 jaar 
Kandidaat heeft aantoonbare programmeerervaring (incl compileren, testen en implementeren).  / 2 jaar
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring op het gebied van kwaliteitsborging.  / 2 jaar
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met LDAP. / 1 jaar
Kandidaat heeft afgerond HBO -diploma of hoger    

Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van computerapperatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeertalen.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en vaardigheid in het ontwikkelen van meervoudig complexe informatiesystemen.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare vaardigheid in het ontwerpen, maken en beschrijven van meervoudig complexe informatiesystemen.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare vaardigheid in het analyseren van informatiseringsvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met Visual Studio 2017 en Team Foundation Server 2017.     
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van ITIL, ASL BISL frameworks     
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met ontwikkelen met HTML5, Javascript, CSS3 en scripting libraries.     
Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met ontwikkelen Web Applications en Web Services met ASP.NET en C#.