Sr Systeemontwikkelaar

Opdrachtnummer: MY21101904-3   |   Sluitingstijd: 31-12-2021 09:00

calendar_icon

28-02-2022 t/m 27-02-2023

pin_icon

Utrecht

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Opdrachtbeschrijving

WERKZAAMHEDEN
1. Ontwerpt, maakt en beschrijft (delen van) meervoudig complexe informatiesystemen, door:

-    het opstellen van oplossingsalternatieven om de gewenste informatievoorziening te bereiken;
-    het doen van aanbevelingen;
-    het ontwerpen informatiefuncties;
-    het detailleren en beschrijven van applicatiestructuren;
-    het ontwerpen van programmaspecificaties en het vaststellen en beschrijven van systeemdelen
-    het specificeren en ontwerpen van invoer , opslag, uitvoer en presentatie;
-    het ontwerpen, vervaardigen en documenteren van (onderdelen van) informatiesystemen;
-    het onderhouden van applicatieprogramma's en de bijbehorende documentatie;
-    het vertalen van systeemeisen inzake de beveiliging;
-    het aanpassen van applicatieprogramma's aan door de klantorganisatie gewenste situaties;
-    het beheren en actueel en volledig houden van programmabibliotheken en het uitvoeren van versiebeheer

2. Test en implementeert systeemontwerpen, door:

-    het testen met behulp van testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen;
-    het beheren van systeemtestplannen;
-    het samenstellen en beheren van testgevallen en testbestanden;
-    het controleren, analyseren en documenteren van testresultaten;
-    het maken van voorstellen voor aanpassing van programmatuur en documentatie;
-    het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van het ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieproces;
-    het beoordelen van de aspecten correctheid, consistentie en het voldoen aan vooraf vastgestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden;
-    het inventariseren en analyseren van de voorwaarden en wensen die moeten worden vervuld bij de technische overgang van bestaande naar nieuwe informatiesystemen

3. Analyseert en lost storingen op, door:

-    het analyseren van problemen in informatiesystemen;
-    het oplossen en verhelpen van de storingen, eventueel in overleg met de leveranciers van hard- en software;
-    het ondernemen van acties om storingen te voorkomen;
-    het analyseren van problemen in de technische infrastructuur en de gegevensverwerkende processen;
-    het oplossen van problemen of het toewijzen van problemen aan experts;
-    het bewaken van de voortgang.

4. Stelt instructies op en verzorgt kennisoverdracht, door:

-    het opstellen en onderhouden van werkinstructies van geautomatiseerde informatiefuncties in de vorm van gebruikersinstructies;
-    het transformeren van werkinstructies en procedures van zowel geautomatiseerde als handmatige delen van informatiesystemen tot gebruikershandleidingen;
-    het onderhouden van gebruikershandleidingen;
-    het beschrijven, afstemmen, bepalen en onderhouden van productieplannen;
-    het geven van voorlichting op informaticagebied in de organisatie over automatiseringstoepassingen.

Achtergrond opdracht
Binnen het JIVC bestaat de afdeling Generieke IT & Infra (GIT&Infra) en deze is samen met de andere afdelingen van de functionele en operationele IT dé defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering, gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties t.b.v IAM software. De afdeling is daarnaast ook verantwoordelijk voor het in stand houden van deze systemen.
De IAM ontwikkelteam is onderdeel van de Identiy Management van de sectie Beveiliging. Binnen IDM wordt o.a. gebruik gemaakt van de volgende tooling en methodieken;

-    C#.Net
-    T-SQL
-    ASP.NETCore
-    Angular 2+
-    Visual Studio
-    MS SQL Server
-    MySQL
-    Java/ Beanshell en Javascript
-    Scrum en Agile werkwijze

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen

Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en werkervaring met computerapparatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeer talen (2 jaar werkervaring)    

Kandidaat heeft aantoonbare programmeerervaring (inclusief compileren, testen en implementeren) op het gebied van Security Identity & Autorisatiebeheer (2 jaar werkervaring)     

Kandidaat heeft aantoonbare ervaring op het gebied van kwaliteitsborging (2 jaar werkervaring) 

Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met Agile, scrum en Prince ll Methodieken (1 jaar werkervaring)     

Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met ITIL  (1 jaar werkervaring)Kandidaat heeft tenminste een afgeronde HBO opleiding.     

Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met computerapperatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeertalen op het gebied van Security Identity & Autorisatiebeheer    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis en werkervaring in het ontwikkelen van meervoudig complexe informatiesystemen    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis en werkervaring in het ontwerpen, maken en beschrijven van meervoudig complexe informatiesystemen    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring in het analyseren van informatiseringsvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen    
Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met Visual Studio, MS SQSL Server, MySQL    
Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met Agile, scrum en Prince ll Methodieken    
Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)