Sr. Tester

Opdrachtnummer: MY210127144-2   |   Sluitingstijd: 31-12-2021

calendar_icon

15-03-2021 t/m 31-12-2021

pin_icon

Apeldoorn

clock_icon

36 uur per week

Vanuit de Opdrachtgever is deze tijdelijke opdracht beoordeeld dat in het kader van de Wet DBA en de beleidsregels hieromtrent, alleen professionals voorgesteld kunnen worden die een dienstbetrekking hebben bij een Leverancier.

Opdrachtbeschrijving

Binnen STS Ontvangen & Mededelen vinden diverse veranderingen plaats gericht op het versnellen van de voortbrenging. Het opbouwen en door ontwikkelen van het (geautomatiseerd) testen speekt daarin een cruciale rol. Van de gezochte sr. tester wordt gevraagd hier een stuwende kracht te zijn om de gevraagde kwaliteitsimpuls te kunnen geven.

In de context Mededelen vindt momenteel een vernieuwingsslag plaats. Het project Multikanaal Mededelen 2.0 (MKM2.0) heeft als doel om het hart van de huidige procesverwerking- en documentopmaakmodules te vervangen. Het huidige landschap dient vooralsnog de productie te ondersteunen, vanaf halverwege dit jaar zal een lang lopend migratietraject de transitie van het oude naar het nieuwe landschap mogelijk maken.

In dit kader zijn we op zoek naar een ervaren senior tester. Deze zal kennis moeten nemen van het huidige landschap met de daar ontwikkelde testen en ingezette standaard tooling. Het borgen /continueren hiervan valt onder de werkzaamheden. Daarnaast zal op basis hiervan de gevraagde senior tester een actieve bijdrage moeten leveren in het (mede) bepalen van de teststrategie t/m het vormgeven /uitvoeren van de te automatiseren testen. Daarnaast zal de tester ruime ervaring moeten hebben voor opzetten en uitvoeren van Performance-, Volume-, load- en duurtesten. Ook zal hij / zij een bijdrage moeten leveren aan het beoordelen van het bedrijfscontinuïteitenplan en dit beoordelen middels een Disaster Recovery test.

Er wordt gewerkt volgens de Agile /SCRUM methodiek. We zijn op zoek naar teamplayer met meer dan voldoende kennis en ervaring van het inrichten, opzetten en uitvoeren van testen en geautomatiseerd testen in een Agile/SCRUM omgeving. Hij /zij is goed in staat om snel kennis op te bouwen, maar vooral ook te delen. Van de senior tester wordt verwacht dat hij de zittende testers meeneemt en opleidt in de nieuwe wijze van testen.

Achtergrond opdracht

Het applicatiedomein Ontvangen en Mededelen (O&M) omvat alle applicaties die binnenkomende en uitgaandeinformatiestromen (papier én digitaal) van de Belastingdienst verwerken en/of routeren. Populair gezegd is O&M de digitale postkamer van de bedrijfsprocessen bestaande uit Aangifte, Aanslag, Inning, Gegevens, Douane en Toeslagen. Ten behoeve van de vele informatiestromen is er binnen O&M sprake van informatie-uitwisseling tussen diverse O&M applicaties.

Organisatorische context en cultuur

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.


Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Eisen

Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

Tmap Next Foundation

Professionele Kennisgebieden

Test Managemen

Testorganisatie en -uitvoering

Werk- en denkniveau

Senior tester met ervaring in testautomatisering / 2 jaar werkervaring

Kennis en ervaring met opzetten teststrategie en -aanpak / 2 jaar werkervaring

Kennis en ervaring met Agile/SCRUM / 2 jaar werkervaring

Wensen

Competenties

- Analyseren- Samenwerken /communiceren- Creativiteit, Coachen/ kennisdelen- Teamplayer

Aanvullende kennis

- Testtooling (RobotFramework) - Naast uistekende kennis van functioneel testen is kennis van en ervaring met performance- en securitytesten gewenst, - Kennis van of ervaring met MQ, DB2, Atlassian suite (Jira, Bitbucket, Confluence), Quadient Inspire, - Ervaring met testen op Windows /SQL server platform, - Ervaring met testen van Java Applicaties, berichtuitwisseling obv XML, - Ervaring met testen op Mainframe platform (CCD techniek) is een pré, - Robot Framework, jMeter, etc