Teamleider Architectuur

Opdrachtnummer: MY210113148   |   Sluitingstijd: 01-08-2021

calendar_icon

01-02-2021 t/m 01-08-2021

pin_icon

Apeldoorn

clock_icon

36 uur per week

Opdrachtbeschrijving

De beoogde Teamleider Architectuur is de kwartiermaker voor een nieuw in te richten team van ongeveer 25 Lead IT architecten binnen de CTO Office van Directie IV. Gedurende een periode van 6 maanden wordt het team Lead IT architecten opgezet en is hij/zij verantwoordelijk voor operationele sturing op dit team. 

Daarnaast geeft hij/zij richting aan de professionalisering van de architectuurfunctie en de architectuurgovernance binnen de Directie IV. Aan het einde van de periode is de opvolger geselecteerd en ingewerkt.

Achtergrond opdracht
Binnen de directie Informatievoorziening van de Belastingdienst wordt een CTO Office ingericht. Binnen de CTO Office is Architectuur&Portfolio (o.a.) verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van kaders voor het voortbrengen en leveren van ICT diensten. Ook identificeert zij kansen en bedreigingen van nieuwe ICT-ontwikkelingen voor de Belastingdienst en ondersteunt het Managementteam van de directie Informatievoorziening bij het inspelen op die ontwikkelingen in een brede context (politiek, beleid, markt). 

Het team rapporteert direct aan het Managementteam van de directie Informatievoorziening. Om de architectuursturing binnen Directie IV te versterken is ervoor gekozen om binnen de CTO Office een deel van deze architecten (25 personen) voor 80% van hun tijd toe te wijzen aan de ketenteams binnen Directie IV. Deze Lead IT architecten bewaken en geven feedback op de kaders, werken mee aan solution architecturen en ondersteunen de ketenteams bij het professionaliseren van hun architectuurproducten.

Organisatorische context en cultuur
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.

Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.


Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
WO denk- en werkniveau
TOGAF, Archimate
Leidinggeven - (aan)sturen


Professionele Kennisgebieden

Bestuurlijke informatica, Bestuurlijke in- formatiekunde Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, etc.)


Kwaliteitenprofielen

1.1.3 Applicatiearchitectuur


1.1.2 Functioneel Ontwerp / StartarchitectuurWerk- en denkniveau


WO denk- en werkniveau

Ervaring in het functioneel aansturen van IT architecten / 3 jaar werkervaring

Aantoonbare ervaring met het (aansturen van) ontwerpen, implementeren en beheren van applicaties en infrastructuren / 5 jaar werkervaring
Aantoonbare ervaring in het adviseren van management van de business- en IV-organisatie op het directie niveau / 5 jaar werkervaring


Wensen


Competenties

- Creativiteit; 

- Bestuur sensitiviteit 

- Plannen en organiseren; 

- Resultaatgerichtheid; 

- Groepsgericht aansturen

Aanvullende kennis
- Kennis op het gebied van business,- applicatie- en technologiearchitectuur; 

- Affiniteit met en kennis van IT-trends- en ontwikkelingen; 

- Affiniteit met multidisciplinair (samen-)werken in een politiek-bestuurlijke context (o.a. IT, fiscaal, portfoliomanagement, projectmanagement, financial control etc.)